Adharam Madhuram lyrics – Ranganayaki-Vol 1-Virginity – spider lyrics

Adharam Madhuram lyrics 

Ranganayaki-Vol 1-Virginity 

Adharam Madhuram lyrics - Ranganayaki-Vol 1-Virginity - spider lyrics
Adharam Madhuram lyrics – Ranganayaki-Vol 1-Virginity – spider lyrics

Adharam Madhuram track info : 

  • Song: ADHARAM MADHURAM
  • Singer: Shwetha Prabhu, Shashank Sheshagiri
  • Lyrics: Vallabhaacharya

Adharam Madhuram lyrics 

Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Nayanam madhuram hasitam madhuram
Hridayam madhuram gamanam madhuram
Nayanam madhuram hasitam madhuram
Madhura adhipateakhilam madhuram
Madhuram madhuram
Madhuram madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Geetam madhuram peetam madhuram
Geetam madhuram peetam madhuram
Geetam madhuram peetam madhuram
Bhuktam madhuram suptam madhuram
Roopam madhuram tilakam madhuram
Mathura adhipateakhilam madhuram
Madhuram madhuram
Madhuram madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Nayanam madhuram hasitam madhuram
Hridayam madhuram gamanam madhuram
Madhura adhipateakhilam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram
Adharam madhuram vadanam madhuram

Spread the love

Leave a Comment