Aparanji Chinnavo lyrics – Mane Devru

Aparanji Chinnavo lyrics in Kannada and English :

Aparanji Chinnavo lyrics in Kannada :

ಅಪರಂಜಿ

ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ
ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವರು
ಗುಲಗಂಜೀ
ದೋಷವೋ ದೋಷವೋ
ಇರದಾ ಸುಗುಣ ಶೀಲರು

ಉರಿಯೋ ಸೂರ್ಯನು
ಅವನ್ಯಾಕೇ
ಕರಗೋ ಚಂದ್ರನು
ಅವನ್ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಪರಂಜಿ
ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ
ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವತೆ
ಗುಲಗಂಜೀ
ದೋಷವೋ ದೋಷವೋ

ಇರದಾ ಬಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ
ಬಾಡೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಹೂವ್ಯಾಕೇ
ಶಿಲೆಯಾ ಬಾಲಿಕೆ
ಅವಳ್ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಪರಂಜಿ
ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ

ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವರು
ಮನದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡೊ ನಾಯಕ
ನೆನೆದಂತೆ ತಾ ಹಾಡೋ ಗಾಯಕ

ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋ ನಾಯಕಿ
ನಿಜ ಹೇಳಿ ನನ್ನಾಳೋ ಪಾಲಕಿ
ನಡೆಯಲ್ಲೂ ನುಡಿಯಲ್ಲೂ
ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಹೋಲಿಕೆ
ನಗುವಲ್ಲೂ ಮುನಿಸಲ್ಲೂ
ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇನೆ ಕಾಣಿಕೆ

ಅಪರಂಜಿ
ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ
ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವತೆ
ಗುಲಗಂಜೀ
ದೋಷವೋ ದೋಷವೋ
ಇರದಾ ಬಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ
ಬಾಡೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಹೂವ್ಯಾಕೇ
ಶಿಲೆಯಾ ಬಾಲಿಕೆ
ಅವಳ್ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಪರಂಜಿ
ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ

ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವರು
ಸುಖವಾದ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮದು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಸುಳಿಯದು
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ ವಿರಸವೇ
ವಿರಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆಂದು ಸರಸವೇ
ಕೋಪಕ್ಕೇ ತಾಪಕ್ಕೇ

ಎಣ್ಣೆ ಎರೆಯೊಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ
ಬಡತನವೇ ಸುಖವೆಂದು
ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು
ಅಪರಂಜಿ
ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ

ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವರು
ಗುಲಗಂಜೀ
ದೋಷವೋ ದೋಷವೋ
ಇರದಾ ಸುಗುಣ ಶೀಲರು
ಉರಿಯೋ ಸೂರ್ಯನು
ಅವನ್ಯಾಕೇ
ಕರಗೋ ಚಂದ್ರನು
ಅವನ್ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಪರಂಜಿ

ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನವೋ
ನನ್ನಾ ಮನೆಯ ದೇವತೆ

Aparanji Chinnavo lyrics in English :

Aparan̄ji

cinnavō cinnavō
nannā maneya dēvaru
gulagan̄jī
dōṣavō dōṣavō
iradā suguṇa śīlaru
uriyō sūryanu

avan’yākē
karagō candranu
avan’yāke hōlike
aparan̄ji
cinnavō cinnavō
nannā maneya dēvate
gulagan̄jī
dōṣavō dōṣavō
iradā bāḷa snēhite

bāḍō mallige
hūvyākē
śileyā bālike
avaḷyāke hōlike
aparan̄ji
cinnavō cinnavō

nannā maneya dēvaru
manadalli nalidāḍo nāyaka
nenedante tā hāḍō gāyaka

kaṇṇallē mātāḍō nāyaki
nija hēḷi nannāḷō pālaki
naḍeyallū nuḍiyallū
ondē vidhavāda hōlike
naguvallū munisallū
prīti ondēne kāṇike
aparan̄ji
cinnavō cinnavō

nannā maneya dēvate
gulagan̄jī
dōṣavō dōṣavō
iradā bāḷa snēhite
bāḍō mallige
hūvyākē
śileyā bālike
avaḷyāke hōlike
aparan̄ji
cinnavō cinnavō

nannā maneya dēvaru
sukhavāda sansāra nam’madu
nam’malli anumāna suḷiyadu
prati rātri ārambha virasavē
virasakke koneyendu sarasavē
kōpakkē tāpakkē

eṇṇe ereyolla ibbarū
baḍatanavē sukhavendu
obbara paravāgi obbaru
aparan̄ji
cinnavō cinnavō

nannā maneya dēvaru
gulagan̄jī
dōṣavō dōṣavō
iradā suguṇa śīlaru
uriyō sūryanu
avan’yākē
karagō candranu
avan’yāke hōlike
aparan̄ji

cinnavō cinnavō
nannā maneya dēvate

Aparanji Chinnavo track info :

Aparanji Chinnavo Music video :

Check out More Mane Devru Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment