Ee Bandhana lyrics –  Bandhana

Ee Bandhana lyrics in Kannada and English :

Ee Bandhana lyrics in Kannada :

ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ
 ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ
ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ
ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ
ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ
ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ

ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ
ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ
ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ
ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ
ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ
ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ

ಈ ಬಂಧನ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಿಲನ
ತಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಈ ಬಂಧನ ಎದೆಯ ತುಂಬಿ
ಬಂದ ಒಂದು ಸುಖ ಭಾವನ

ನಿನ್ನಾ
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ನಾನೂ
ಮಗುವಾದೇ

ನಿನ್ನಾ
ಉಸಿರಲ್ಲಿ
ನಾನೂ
ಉಸಿರಾದೆ

ಪ್ರೇಮದಾ ಸೌರಭ
ಚೆಲ್ಲುವ ಚಂದನ
ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ
ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ

ಈ ದಾರಿಯೂ ಹೂವ ರಾಶಿ
 ಹಾಸಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ
ಆ ದೂರಾದ ಒಲವ ಮನೆಯು
ಕೈಯ್ಯಾ ಬೀಸಿ ಬಾ ಎಂದಿದೆ

ಹೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ನಿನ್ನಾನೆರಳಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕಾಗಿ
ದಾರಿ ಹಾಯಾಗಿ

ಸೇರುವಾ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮದಾ ಮಂದಿರ
ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ

Ee Bandhana lyrics in English :

Ee bandhana januma
janumada anubandhana
Ee bandhana januma
janumada anubandhana
Ee prema sangeeta
santosha sanketa

Ee bandhana nanna
ninna milana tanda hosa
Jeevana
Ee bandhana edeya
 tumbi banda ondu sukha

Bhaavana
Ninna maDilalli
Naanu maguvaade
Ninna usiralli
Naanu usiraade

Premada sourabha
chelluva chandana
Ee bandhana januma
janumada anubandhana
Ee daariyu hoova raashi
haasi namage shubha
Koride

Aa dooraada olava maneyu
kaiyaa beesi baa endide
Hejje joteyaagi
Ninna neraLaagi
Preeti beLakaagi
Daari haayaagi

Seruvaa sundaraa
premadaa mandira
Ee bandhana januma
janumada anubandhana

Ee Bandhana track info :

Ee Bandhana Music video :

Check out More Bandhana Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment