Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi lyrics – Kannada devotional Songs

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi lyrics in kannada and English :

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi lyrics in Kannada :

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ
ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ

ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ….

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ
ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ
ಗಾನೋತ್ ಸುಖ ಮನಸೇ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ
ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೆ

ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ
ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ..
ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ ಚೇತ್ರೇ
ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ
ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಖಾಯ

ಗೀತಾ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ
ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ
ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ

ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಯೇ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಿಯೇ
ಗುರಿಲೇ..
ಗುಣವತೇ…
ಗಣಪತಿಯೇ….

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಾಯ
ಗ್ರಂಥಾಂತ ರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತಾ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ
ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಠವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ

ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ
ಗೌರಿ ಸ್ಥನಂಧನಾಯ
ಗೌರಿ ಹೃದಯನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುತಾಯಾ
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ
ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗೋಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ
ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ
ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ
ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi lyrics in English :

Gananayakaya Ganadaivataya
Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraya Guna Manditaya
Guneshanaya Dheemahi
Gunadheethaya Gunadheeshaya
Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya
Gauri Tanayaya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Shree Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya
Gowri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Sri Ganeshaya Dheemahi..

Gaanachathuraya Gaanapranaya
Gaanantaratmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaya
Gaannott Sukha Mana Se
Guru Pujitaya Guru
Daivataya Guru Kulasthaayine

Guru Vikramaya Guiyya
Pravaraya Gurave Guna Gurave
Gurudaitya Kalakchhetre
Guru Sarma Sara Radhyaya
Guru Putra Paritraatre
Guru Paakhanda Khanda Khaaya..

Geetha Saaraya Geetha
Thatvaaya Geetha Gothraya Dheemahi
Gooda Gulfaya Gandha
Mattaya Gojaya Pradhaya Dheemahi
Gunadheetaya Gunadheeshaya
Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadanthaya Vakrathundaya
Gauri Thanaya Ya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Shri Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya
Gauri Tanaya Yadhee Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Shree Ganeshaya Dheemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravan Pranaime
Gaadhaanuragaya Granthaya
Geetaya Grantatarth Tanmaiye Gurileee..
Gunavathe.. Ganapataye..

Grantha Geethaya Grantha
Geyaya Granthantarathmane
Geetha Leenay Geethaa Shrayaya
Geethavadya Vadya Padave

Dheya Charitaya Gaya
Gavaraya Gandharvapri Krupe
Gayakadhina Vighra
Haya Gangajala Pranayavate
Gauri Stanamadhaya
Gauri Hridaya Nandanaya
Gaurabhanu Sukhaya
Gauri Ganeshwaraya..

Gauri Pranyaya Gauri Pravanaya
Gaurabhavaya Dhimahi
Ohasa Hastraya Gowardanaya
Gopa Gopaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya
Guna Pravishtaya Dhimahai

Ekadantaya Vakratundaya
Gauri Thanahaya Yadhi Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Shree Ganeshaya Dhimahi

Ekadantaya Vakratundaya
Gauri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya
Shree Ganeshaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya track info :

Ekadantaya Vakratundaya Music video :

Check out More Lord Ganesha Kannada devotional song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment