Enayithu Nanageedina lyrics – Sri Ramachandra

Enayithu Nanageedina lyrics in Kannada and English :

Enayithu Nanageedina lyrics in Kannada :

ಏನಾಯಿತು ನನಗೀದಿನ ಏನಾಯಿತೂ

ಯಾಕಾಯಿತು ನನಗೀತರ ಯಾಕಾಯಿತೂ
ಓ ಪಾರಿವಾಳ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಜಾಲ
ಮನಸು ಕದ್ದಿರುವೆ ನನ್ನ ಮನಸು ಕದ್ದಿರುವೆ
ನಿಜವ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನೀ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ
ಏನಾಯಿತು ನೀ ಕದ್ದರೂ ಏನಾಯಿತು
ನಾ ಇದ್ದರು ನಿನಗಿತರಾ ಯಾಕಾಯಿತು
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತಂತ್ರ
ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ
ಮನಸ್ಸು ನೀಡಲು ನಾ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ

ಕಣ್ಣನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಡು
ಮೂಗಿಗೆ ತೀಳಿವುದೂ

ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡು
ಬಾಯಿಗೆ ತಿಳಿವುದು ನಾ ಹೇಗೆ ಇರುವುದು
ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೊಡು
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದು
ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು
ಆತುರ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಾ ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು

ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸುನೂ
ನೀಡುವ ಕಲೆಯನೂ
ಮುತ್ತಲಿಡೂ ಸಿಹಿಮುತ್ತಲಿಡೂ
ಕಾಣುವ ಹರೆಯದ ನಿಯಮವ
ಮುರಿಯದ ಆ ಆಣೆ ನುಡಿ
ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಪಡಿ

ಏನಾಯಿತು ನನಗೀದಿನ ಏನಾಯಿತು
ಯಾಕಾಯಿತು ನನಗೀತರ ಯಾಕಾಯಿತು
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದು ಪ್ರೇಮ ತಂತ್ರ
ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ
ಪ್ರೇಮದ ರುಚಿಯಲಿ ನೀ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ

ಏನಿದೆ ಮುತ್ತೀನಲಿ
ಜೇನಿನ ಸಾರವಿದೆ
ಏನಿದೆ ಜೇನಿನಲಿ
ಪ್ರೇಮದ ಸಾರವಿದೆ ಆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಸಾರವಿದೆ
ಏನಿದೆ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ಬಾಳಿನ ಸಾರವಿದೆ
ಏನಿದೆ ಬಾಳಿನಲಿ
ಸುಂದರ ಜೋಡಿಯಿದೆ
ನನ್ನನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಜೋಡಿಯಿದೆ
ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಗಳೂ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲೂ
ಬಾ ಒಳಗೆ ಈ ಎದೆಯೊಳಗೆ
ತರನನ ನಾ ನ ನ ತರನಾ ನ ನ
ನಾ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ನನ್ನೊಳಗೆ

ಏನಾಯಿತು ನನಗೀದಿನ ಏನಾಯಿತು

ಯಾಕಾಯಿತು ನನಗೀತರ ಯಾಕಾಯಿತೂ
ಓ ಪಾರಿವಾಳ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಜಾಲ
ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿರುವೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿರುವೆ
ನಿಜವ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನಾ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದರುವೆ
ಏನಾಯಿತು ನನಗೀದಿನ ಏನಾಯಿತು
ಯಾಕಾಯಿತು ನನಗೀತರ ಯಾಕಾಯಿತು
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಮಂತ್ರ
ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವೆ
ಪ್ರೇಮದ ರುಚಿಯಲಿ ನೀ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ

Enayithu Nanageedina lyrics in English :

Ēnāyitu nanagīdina ēnāyitū

yākāyitu nanagītara yākāyitū
ō pārivāḷa idu prēma jāla
manasu kaddiruve nanna manasu kaddiruve
nijava mucciḍalu nī cintege biddiruva
ēnāyitu nī kaddarū ēnāyitu
nā iddaru ninagitarā yākāyitu
śrīrāmacandra idu prēma tantra
manas’su kaddiruve ninna manas’su kaddiruve
manas’su nīḍalu nā cintege biddiruve

kaṇṇanū mucci koḍu
mūgige tīḷivudū

usiru kaṭṭi koḍu
bāyige tiḷivudu nā hēge iruvudu
hattira bandu koḍu
nācikeyāguvudu
nācike biṭṭu koḍu
ātura huṭṭuvudu nā hēge nīḍuvudu

kāṇada manas’sunū
nīḍuva kaleyanū
muttaliḍū sihimuttaliḍū
kāṇuva hareyada niyamava
muriyada ā āṇe nuḍi
sihi muttu paḍi

ēnāyitu nanagīdina ēnāyitu
yākāyitu nanagītara yākāyitu
śrīrāmacandra idu prēma tantra
manas’su kaddiruve ninna manas’su kaddiruve
prēmada ruciyali nī cintege biddiruve

ēnide muttīnali
jēnina sāravide
ēnide jēninali
prēmada sāravide ā ā prēmada sāravide
ēnide prēmadali
bāḷina sāravide
ēnide bāḷinali
sundara jōḍiyide
nannaninna sundara jōḍiyide
heṇṇina kaṅgaḷū hr̥dayada bāgilū
bā oḷage ī edeyoḷage
taranana nā na na taranā na na
nā ninnoḷage nī nannoḷage

ēnāyitu nanagīdina ēnāyitu

yākāyitu nanagītara yākāyitū
ō pārivāḷa idu prēma jāla
manas’su tumbiruve nanna manas’su tumbiruve
nijava mucciḍalu nā cintege biddaruve
ēnāyitu nanagīdina ēnāyitu
yākāyitu nanagītara yākāyitu
śrīrāmacandra idu prēma mantra
manas’su kaddiruve ninna manas’su kaddiruve
prēmada ruciyali nī cintege biddiruve

Enayithu Nanageedina track info :

Enayithu Nanageedina Music video :

Check out More Sri Ramachandra Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment