Gicha Gili Gili lyrics – Kannada Janapada

Gicha Gili Gili lyrics in Kannada :

oppose ಹುಡುಗಿ
propose ಮಾಡಿ
I LOVE YOU ಅಂದಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ

ನಿನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವೆ
ಗೆಳೆಯಾ ಅಂದಾಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಈಕಿ  ಹಿಂದಿಂದ ತಿರ್ ಗ್ಯಾಡಿ

ಸುಂದಾಗಿ  ಕುಂತಿದ್ಯಾ
ಕೇಳೊ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯಾ
ಇವತ್ತ ನನಗ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಳಾ
ಅಕಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹ್ರದಯ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ  

oppose ಹುಡುಗಿ
propose ಮಾಡಿ
I LOVE YOU ಅಂದಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ

ಹೋದ ವಷ೯
 ಈ ಹುಡುಗಿನ್ನ ಜಾತ್ರ್ಯಾಗ  ನೋಡಿದ್ನಿ
ಜೋಕಾಲಿ ಹತ್ತಿ ಆಡುವಾಗ
 ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ
ಹೋದ ವಷ೯

 ಈ ಹುಡುಗಿನ್ನ ಜಾತ್ರ್ಯಾಗ  ನೋಡಿದ್ನಿ
ಜೋಕಾಲಿ ಹತ್ತಿ ಆಡುವಾಗ
 ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ
ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರಿಗೆ 
ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ ಮಾಡಿದ್ನಿ
ಇವಳನ್ನ ಪಟಾಯಿಸಿ
ಲವ್‌ ಮಾಡ್ತೀನಂದಿದ್ನಿ

ಗೆಳೆಯರ ಮ್ಯಾಲ
 ಹಾಸ್ಯಾಸಿ ಮಾತಾಡಿ
ಹುಡುಗಿ ಎಬಿಸೀನಿ
ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಲಾಡು
ಬಾಯಾಗ ಬಿದ್ದಾಂಗ
ಅಗೈತಿ ಮಹಾರಾಣಿ

ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ  
oppose ಹುಡುಗಿ
propose ಮಾಡಿ
I LOVE YOU ಅಂದಳ

ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಕೈ ಮ್ಯಾಲ ಗೆಳತಿ
ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಳ ನನ್ನ ಹೆಸರ
ರಂಗೋಲ್ಯಾಗ ಕಣುಂಗ  ಬಿಡಿಸ್ಯಾಳ
S  ಅಕ್ಷರ
S ಅಕ್ಷರ

ಕೈ ಮ್ಯಾಲ ಗೆಳತಿ
ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಳ ನನ್ನ ಹೆಸರ
ರಂಗೋಲ್ಯಾಗ ಕಣುಂಗ  ಬಿಡಿಸ್ಯಾಳ
S ಅಕ್ಷರ
ಮನಸಿಗಿ ಖುಷಿಯಾತ
ನನಗ ಬಾಳ ಹುರುಪಾತ
ಗೆಳತಿ ಸಲುವಾಗಿ
ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಒಪ್ಪತ್ತ

ಪೂವ೯ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು
ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಾಳ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ
ಕಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸಿ ನನಗ ಮೆಚ್ಚಾಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ  

oppose ಹುಡುಗಿ
propose ಮಾಡಿ
I LOVE YOU ಅಂದಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ

ಹೊಲವರಿಗೆ ಹೋಗತಿದ್ಯಾ ನಾನೂ
ಕುರಿಯನು ಕಾಯಕ
ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ಮನಿಗಿ ಬರುತೇನಿ
ಬೇಸರ ಕಳಿಯಾಕ
ಹೊಲವರಿಗೆ ಹೋಗತಿದ್ಯಾ ನಾನೂ
ಕುರಿಯನು ಕಾಯಕ
ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ಮನಿಗಿ ಬರುತೇನಿ
ಬೇಸರ ಕಳಿಯಾಕ

ಗೆಳತಿ ಒಪ್ಯಾಳ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಕೆಡಿಸ್ಯಾಳ
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಳ
ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಸ್ಯಾಳ
ಗೆಳತಿ ಗುಂಗು
ತಲಿಯಾಗ ಹೊಕ್ಕ
ಕುರಿಯ ಮರೆತೇನಿ
ಪ್ರೇಯಸಿ ಮರೆತು
ಕುರಿಯ ಕಾಯಕ
ಹೋಗಲೆಂಗ ನಾನು

ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ  
oppose ಹುಡುಗಿ
propose ಮಾಡಿ
I LOVE YOU ಅಂದಳ

ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ನಿನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವೆ
ಗೆಳೆಯಾ ಅಂದಾಳ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಲೈಫ್‌ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ

Gicha Gili Gili lyrics in English :

Oppose huḍugi
propose māḍi
I LOVE YOU andaḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili

ninnē prītisi maduveyāguve
geḷeyā andāḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili
īki  hindinda tir gyāḍi

sundāgi  kuntidyā
kēḷo nanna geḷeyā
ivatta nanaga oppisi biṭṭaḷā
aki prītiya hradaya
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili  

oppose huḍugi
propose māḍi
I LOVE YOU andaḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili

hōda varsha
 ī huḍuginna jātryāga  nōḍidni
jōkāli hatti āḍuvāga
 manas’sa koṭṭidni
hōda varsha

 ī huḍuginna jātryāga  nōḍidni
jōkāli hatti āḍuvāga
 manas’sa koṭṭidni
nam’ma dōstarige 
nānu cālen̄ja māḍidni
ivaḷanna paṭāyisi
lav‌ māḍtīnandidni

geḷeyara myāla
 hāsyāsi mātāḍi
huḍugi ebisīni
kai tappi lāḍu
bāyāga biddāṅga
agaiti mahārāṇi

gicca giligili
laiph‌ gicca giligili  
oppose huḍugi
propose māḍi
I LOVE YOU andaḷa

gicca giligili
laiph‌ gicca giligili
kai myāla geḷati
hacci hākisikoṇḍāḷa nanna hesara
raṅgōlyāga kaṇuṅga  biḍisyāḷa
S  akṣara
S akṣara

kai myāla geḷati
hacci hākisikoṇḍāḷa nanna hesara
raṅgōlyāga kaṇuṅga  biḍisyāḷa
S akṣara
manasigi khuṣiyāta
nanaga bāḷa hurupāta
geḷati saluvāgi
śanivāra māḍtini oppatta

pūrva janmada puṇyada phalavu
geḷati sikkāḷa
sāvira mandiya
kaṇṇa tappisi nanaga meccāḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili  

oppose huḍugi
propose māḍi
I LOVE YOU andaḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili

holavarige hōgatidyā nānū
kuriyanu kāyaka
vārakom’me manigi barutēni
bēsara kaḷiyāka
holavarige hōgatidyā nānū
kuriyanu kāyaka
vārakom’me manigi barutēni
bēsara kaḷiyāka

geḷati opyāḷa
nanna manas’sa keḍisyāḷa
balege biddāḷa
prīti hucca hiḍasyāḷa
geḷati guṅgu
taliyāga hokka
kuriya maretēni
prēyasi maretu
kuriya kāyaka
hōgaleṅga nānu

gicca giligili
laiph‌ gicca giligili  
oppose huḍugi
propose māḍi
I LOVE YOU andaḷa

gicca giligili
laiph‌ gicca giligili
ninnē prītisi maduveyāguve
geḷeyā andāḷa
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili
gicca giligili
laiph‌ gicca giligili

Gicha Gili Gili track info :

 • Album: Gicha Gili Gili (Janapada Jawari Pj Song)
 • Song: Gichcha Gili Gili
 • Sung by: Mudukanna Moraba
 • Lyric: Mudukanna Moraba
 • Music Director: Paramandava.di Dj (Gurukiran)
 • Record Label: AANANDA AUDIO VIDEO

Gicha Gili Gili Music video :

Gicha Gili Gili queries solved :
 1. Gicha Gili Gili Kannada Janapada dj song
 2. Gicha Gili Gili lyrics in Kannada
 3. Gicha Gili Gili lyrics in English
 4. Gicha Gili Gili song details
 5. Gicha Gili Gili song  video
 6. Gicha Gili Gili kannada song
Spread the love

Leave a Comment