Haayagide lyrics – Tom and jerry

Haayagide lyrics in Kannada and English :

Haayagide lyrics in Kannada :

ತನನ ನನ್ನಾನೆ ತನನ ನನ್ನಾನೆ
ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆ
ನೀ ನೋಡೋ ನೋಟವೆಲ್ಲಾ
ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೊ ಹಾಗೆ
ನೀ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತ ಹಾಗೆ
ನೀನೆಂತ ಮಾಯಾಗಾರ್ತಿಯೇ

ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆ

ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ
ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ
ಈಗೀಗ ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೆ
ದೋಚಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ
ಲೈಲಾಮಜುನು ಆಗೋದೆ ನಾನು
ಬೇಜಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ನೀ ನಗುವಾಗ
ಕೈಬೀಸಿ ನಿಂತಾಗ……
ಏನಾದೆ ನಾನೀಗ…..
ನೀ smile ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕಳೆದೋದ ನಾನೀಗ

ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆ
ನೀ ನೋಡೋ ನೋಟವೆಲ್ಲಾ
ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ
ನೀ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತ ಹಾಗೆ
ನೀನೆಂತ ಮಾಯಾಗಾರ್ತಿಯೆ

ಹಾಯಾದ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಝಲ್ಲಂದಿದೆ…….
ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ
ತನನ ನನ್ನಾನೆ ತನನ ನನ್ನಾನೆ

Haayagide lyrics in English :

Tanana nannāne tanana nannāne
hāyāgide edeyoḷage
jhallendide ī gaḷige
nī nōḍō nōṭavellā
nannannē kollo hāge
nī mōḍi māḍuvāga
nā sōtu ninta hāge
nīnenta māyāgārtiyē

hāyāgide edeyoḷage
jhallendide ī gaḷige

ā ā ā ā ā
ā ā ā ā ā ā
īgīga ēnō nannannu nīne
dōciṭṭa hāge oḷagoḷage
lailāmajunu āgōde nānu
bējānu byūṭi nī naguvāga
kaibīsi nintāga……
ēnāde nānīga…..
Nī smile koṭṭāga
kaḷedōda nānīga

hāyāgide edeyoḷage
jhallendide ī gaḷige
nī nōḍō nōṭavellā
nannannē kollō hāge
nī mōḍi māḍuvāga
nā sōtu ninta hāge
nīnenta māyāgārtiye

hāyāda edeyoḷage jhallandide…….
Ā ā ā ā ā ā
tanana nannāne tanana nannāne

Haayagide track Info :

Haayagide Music video :

Check out More Tom and jerry Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment