Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu lyrics – Premaloka

Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu lyrics in Kannada and English :

Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu lyrics in Kannada :

ಈ ಬೈಕು ಕಲಿಸಿಕೊಡು ನಂಗೂ
ಏ ಗಂಗೂ …..
ಈ ಬೈಕು ಕಲಿಸಿಕೊಡು ನಂಗೂ
ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕೋ ,ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೋ,
ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕೋ, ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೋ
ಜೋಲಿ ಹೊಡೆಯದಂಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ

ಏ ರಂಗು …..
ಇದೇನು ಶೋಕಿ ಬಂತೇ ನಿಂಗು
ಏ ರಂಗು …..
ಇದೇನು ಶೋಕಿ ಬಂತೇ ನಿಂಗು
ಸಂತೆಗ್ ಹೋಗಬೇಕೇ , ನೀ ಕಂತೆ ತರಬೇಕೇ
ಸಂತೆಗ್ ಹೋಗಬೇಕೇ , ನೀ ಕಂತೆ ತರಬೇಕೇ
ಪ್ಯಾಟೇ ಸುತ್ತಬೇಕೆ, ನೀ ಕ್ವಾಟೆ ಹತ್ತಬೇಕೆ

ಇದೇ ನೋಡು ಕ್ಲಚ್ಚು, ಇದೇ ಲೈಟು ಸ್ವಿಚ್ಚು

ಇದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ಚು , ಬೀಗಾ ಒಳಗೆ ಚುಚ್ಚು
ಮ್ಯಾಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂರು ಇರೋದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಗ್ಯಾರೂ
ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಲೇ ಎತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತು
ಕೊಡು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಈಗ

ಅಯ್ಯೋ ಮಜಾ ಐತಿ, ಗಾಡಿ ಓಟ ಐತೇ

ಅಯ್ಯೋ ಮಜಾ ಐತಿ, ಗಾಡಿ ಓಟ ಐತೇ
ಸೊಂಟ ಹಿಡಿಯಬೇಡಾ ಮಜಾ ಕೆಡಿಸಬೇಡಾ
ಮುತ್ತ ಗಿತ್ತು ಬೇಡಾ ತಕರಾರ್ ಮಾಡಬೇಡಾ
ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಈಗ…
ಏ ಗಂಗೂ…..
ಈ ಬೈಕು ಕಲಿಸಿಕೊಡು ನಂಗೂ…

ಏ ರಂಗು ……

ಇದೇನು ಶೋಕಿ ಬಂತೇ ನಿಂಗು.
ಆ.. ಅಹ್ಹಹ್ಹಹ್ಹಾ..

ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ನಾನು
ಈ ಬೈಕಿನೋಡೆಯ ನೀನು
ನಿಜ ಹೇಳಲೇನು
ನೀ ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಾನು
ಸರಿ ಏನು ನನ್ನ ರೈಡರ್

ರೋಡು ಅಂದರೇ ಲೈಫು
ಲೈಫಿಗೆ ನೀನೇ ವೈಫು
ಕೇಳೇ ನನ್ನ ವೈಫು
ನೀನೇ ನನ್ನ ಲೈಫು
ಸರಿಯೇನೆ ನನ್ನ ಲವ್ವರ್

ಏ ಗಂಗೂ …….
ಈ ಬೈಕು ಕಲಿಸಿಕೊಡು ನಂಗೂ
ಏ ರಂಗು……
ಇದೇನು ಶೋಕಿ ಬಂತೇ ನಿಂಗು.
ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕೋ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೋ

ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕೋ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೋ
ಜೋಲಿ ಹೊಡೆಯದಂಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ
ಏ ಗಂಗೂ ….
ಏರಂಗು…..
ಏ ಗಂಗೂ ….
ಏ ರಂಗು….

Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu lyrics in English :

Ī baiku kalisikoḍu naṅgū
ē gaṅgū…..
Ī baiku kalisikoḍu naṅgū
mēle hattabēkō,kaili hiḍiyabēkō,
mēle hattabēkō, kaili hiḍiyabēkō
jōli hoḍeyadaṅge savāri māḍabēkō

ē raṅgu…..
Idēnu śōki bantē niṅgu
ē raṅgu…..
Idēnu śōki bantē niṅgu
santeg hōgabēkē, nī kante tarabēkē
santeg hōgabēkē, nī kante tarabēkē
pyāṭē suttabēke, nī kvāṭe hattabēke

idē nōḍu klaccu, idē laiṭu sviccu

idē sṭārṭu sviccu, bīgā oḷage cuccu
myāle hatti kūru irōd nālk gyārū
modalu myālē ettu āmēle keḷage ottu
koḍu āksilēṭar īga

ayyō majā aiti, gāḍi ōṭa aitē

ayyō majā aiti, gāḍi ōṭa aitē
soṇṭa hiḍiyabēḍā majā keḍisabēḍā
mutta gittu bēḍā takarār māḍabēḍā
ḍyāś āytu nōḍu īga…
Ē gaṅgū…..
Ī baiku kalisikoḍu naṅgū…

Ē raṅgu……

Idēnu śōki bantē niṅgu.
Ā.. Ahhahhahhā..

Mōṭār baik nānu
ī baikinōḍeya nīnu
nija hēḷalēnu
nī naḍesidante nānu
sari ēnu nanna raiḍar

rōḍu andarē laiphu
laiphige nīnē vaiphu
kēḷē nanna vaiphu
nīnē nanna laiphu
sariyēne nanna lavvar

ē gaṅgū…….
Ī baiku kalisikoḍu naṅgū
ē raṅgu……
Idēnu śōki bantē niṅgu.
Mēle hattabēkō kaili hiḍiyabēkō

mēle hattabēkō kaili hiḍiyabēkō
jōli hoḍeyadaṅge savāri māḍabēkō
ē gaṅgū….
Ēraṅgu…..
Ē gaṅgū….
Ē raṅgu….

Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu track info :

Hey Gangu Ee Biku Kalisikodu Music video :

Check out More Premaloka Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment