Hrudayada Paadu lyrics – Avanalli Ivalilli

Hrudayada Paadu lyrics in Kannada :

ಹೃದಯದ ಪಾಡು ಹೃದಯವೇ ನೋಡು
ಸನಿಹಕೆ ಬರಲೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡು
ಪರವಶ ಮನ ಹೊಸಬೆಳಕಿನ
ಕನಸು ಕಾಣುತ
ಇಡೀ ಬದುಕಿದು ಹಿಡಿ ಒಲವಿಗೆ
ಸೀಮಿತ
ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ
ತವಕದ ಗುಣ ಎಂತ ಅಧ್ಭುತ
ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ನಿನದೆ ಸೆಳೆತ

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೂಡು
ನೀ ಇಣುಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು
ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಜಪಿಸೊ ಹಾಡು

ಅರಳೊ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೊದಲ ಕಿರಣ
ನಿನಗೇ ಸರಿದೂಗುವ ಹೋಲಿಕೆ
ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸಾಲ
ಕೊಡುವ ಗುಣವಂತಿಕೆ ಏತಕೆ
ಈ ಒಲವಿದು ಹೀಗೇಕೆ

ಕನಸಿನ ಹೊಳೆ ಗುಂಗಿನ ಮಳೆ
ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡಿದೆ
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ ಕೆಲಸವೆ ದಿನ ಸಾಗಿದೆ
ಕನವರಿಕೆಗೆ ಮನವರಿಕೆಯ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ನಮಿಸುತ ಮನ ದೊಳಿದು ಹೋಗಿದೆ

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೂಡು
ನೀ ಇಣುಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು
ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಜಪಿಸೊ ಹಾಡು

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೂಡು
ನೀ ಇಣುಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು
ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಜಪಿಸೊ ಹಾಡು …..

Hrudayada Paadu lyrics in English :

Hrudayada paadu
hrudayave nodu
Sanihake baralu
 anumati needu

Paravasha mana
hosabelakina
Kanasu kaanutha
Idee badukidu
hidi olavige Seemitha

Khashana pratikshana
Tavakada guna
entha adhbutha
Kana kanadalu
ninade seleta…

Hrudayada paadu
 hrudayave nodu
Sanihake baralu
anumati needu
Paravasha mana
 hosabelakina
Kanasu kaanutha
Idee badukidu hidi olavige
Seemitha

Khashana pratikshana
Tavakada guna entha adhbutha
Kana kanadalu ninade seleta…

Hrudayada Paadu track info :

Hrudayada Paadu music video :

Hrudayada Paadu Kannada song queries solved :
  1. Hrudayada Paadu lyrics  Avanalli Ivalīlli Kannada movie
  2. Hrudayada Paadu lyrics in Kannada
  3. Hrudayada Paadu lyrics in English
  4. Hrudayada Paadu lyrics
  5. Hrudayada Paadu lyrics Vasuki Vaibhav
  6. Hrudayada Paadu Kannada song lyrics
Spread the love

Leave a Comment