Hrudayavu sotide lyrics  – Vinayak dandagi – spider lyrics

Hrudayavu sotide lyrics  

Vinayak dandagi  

Hrudayavu sotide lyrics  - Vinayak dandagi - spider lyrics
Hrudayavu sotide lyrics  – Vinayak dandagi – spider lyrics

Hrudayavu sotide track info : 

  • song : Hrudayavu sotide ( Dia )
  • Music : DJ Surya
  • Lyrics : Sunil R K
  • Singer : Vinayak Dandagi

Hrudayavu sotide lyrics 

Hrdayavu nagutide
ninna agamanake
matina muttige
bidde nanariyade
phast taim nodidaga
śuruvaytu pritiraga
ninene ella anta nanankondnalla..
Kai mele kai ittu 
bhasena ni kottu
avarivara matu keli 
nannanne ni bitte…
Nannanne ni bitte…
Nannanne ni bitte…
Hrdayavu sotide
ninna i matige
madada tappige
khaidi nanadene..
Hrdayavu sotide
ninna i matige
madada tappige
khaidi nanadene..

Spread the love

Leave a Comment