Hubaliya Sheharadaga lyrics – Anna Thangi

Hubaliya Sheharadaga in kannada and English :

Hubaliya Sheharadaga lyrics in Kannada :

Coming soon 

Hubaliya Sheharadaga lyrics in English :

Hubbaliya Sheharadaga
Kaane Kaanenintha Bugudi
SaffSaffada Highwaydaaga
Dhadaka Dhadaka Kuluko Chakadi
Parsalla Bigiaithi

Item-aa Ragadaithi…Ee ee
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa

Khanawadi tation-dinda
Banthu Nanga Baari Rakamu
Signal Kotta Hali-ya Bitta
Aathu Nanna Jagadika jakamu
Parsalla Masthaithi

Item-aa Ragadaithi ….Ee ee
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa

Modala Ena Badisathi
Balika Ena Thinisathi
Kadiga Ena Kudisathi…
Nimma Kadi Sobana Rathrigalu Henga
Nadesathara Kedasathara
Thilisi Koda Nanga
Alli Matta, Kaayodha??
Indha Test-aa Madodha??
Ayyo Bida, Nee Hybrid-aa

Ayyo Bida, Nee Hybrid-aa
Nee Kaadu Kuntha Kaada hanch Adibida…
Kaadhanchige neeresada
Churuchuru churu Madabyada
Hey Hubbaliya Sheharadaga

Kaane Kaanenintha Bugudi
SaffSaffada Highwaydaga
Dhadaka Dhadaka Kuluko Chakadi
Parsalla Masthaithi
Item-aa Ragadaithi… .Ee ee
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragad…adini Baa

Chelinantha Beralida
Haavinanga Horaladha
Goolianga Guturutha
NadakaNada Thaakidda Baara Gadiaathu
Sampale-ige Muttidda Jeeva egari Hothu
Ille Hinga, All-inHenga??
Hunavi Thunda, Baa Nan Sanga
Hattha Hattha Bega Hattha
Belli Chukki Oorig Hogo Bandi Hattha

Innu Maduvi Mugidilla
Nee Gadabada Madabyada
Oye Khanawadi tation-dinda
Banthu Nanga Baari Rakamu
Signal Kotta Hali-ya Bitta
Aathu Nanna Jagadika jakamu
Parsalla Bigiaithi

Item-aa Ragadaithi….Ee ee
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa
Ragada Ragada Ragada Ragada
Ragadadini Baa

Hubaliya Sheharadaga track info :

Hubaliya Sheharadaga Music video :

Check out More Anna Thangi Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment