Ide Jeevana lyrics – Devatha Manushya

Ide Jeevana lyrics in Kannada and English :

Ide Jeevana lyrics in Kannada :

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ
ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ
ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ.

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ

ಕರುನಾಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೀಮೆ
ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು
ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನು ಕಂಡ
ಬೇಲೂರು ಶಿಲ್ಪದ ಬೀಡು
ಬಸವೇಶ್ವರ ರನ್ನ ಪಂಪರ.
ಕವಿವಾಣಿಯ ನಾಡು

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ

ಚಾಮುಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ
ಗೊಮ್ಮಟೆಷ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೇ ಲೀಲೆ
ರಸ ತುಂಗೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡು

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ

ಏಳೇಳು ಜನ್ಮವೆ ಬರಲಿ
ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವೆ
ಏನೇನು ಕಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ
ಸಿರಿಗನ್ನಡಕ್ಕಾಗೆ ದುಡಿಯುವೆ
ತನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ
ಮನ ಕನ್ನಡವಾಗಿರಲಿ

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ
ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ
ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ

ಇದೆ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ

Ide Jeevana lyrics in English :

Ide nāḍu ide bhāṣe
endendū nannadāgirali
ellē irali hēge irali
kannaḍavē nam’ma usiralli.

Ide nāḍu ide bhāṣe
endendū nannadāgirali

karunāḍu svargada sīme
kāvēri huṭṭida nāḍu
kallalli kaleyanu kaṇḍa
bēlūru śilpada bīḍu
basavēśvara ranna pampara.
Kavivāṇiya nāḍu

ide nāḍu ide bhāṣe
endendū nannadāgirali

cāmuṇḍi rakṣeyu namage
gom’maṭeṣa kāvalu illi
śr̥ṅgēri śāradē līle
rasa tuṅgeyāgide illi
viśvakhyātiyā viśvēśvarayya
janisida ī nāḍu

ide nāḍu ide bhāṣe
endendū nannadāgirali

ēḷēḷu janmave barali
ī maṇṇalle nānu huṭṭuve
ēnēnu kaṣṭavē irali
sirigannaḍakkāge duḍiyuve
tanu kannaḍa nuḍi kannaḍa
mana kannaḍavāgirali

ide nāḍu ide bhāṣe
endendū nannadāgirali
ellē irali hēge irali
kannaḍavē nam’ma usiralli

ide nāḍu ide bhāṣe endendū…
Nannadāgirali

Ide Jeevana track info :

Ide Jeevana Music video :

Check out More Devatha Manushya Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment