Jaya Jaya Rama lyrics – Kannada devotional songs

Check out Jaya Jaya Rama Kannada song lyrics in kannada and English. ಜಯ ಜಯ ರಾಮ song sung by S Janaki, B Vasantha

Jaya Jaya Rama lyrics in kannada and English :

Jaya Jaya Rama lyrics in Kannada :

॥ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ । ಜಯ ಘನಶ್ಶಾಮ ।
ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ||
ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ॥
ಜಾನಕಿ ರಮಣ |
ಭವ ಭಯ ಹರಣ |
ಅಗಣಿತ ಗುಣಧಾಮ। ರಾಮ |
ಅಗಣಿತ ಗುಣಧಾಮ |
ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ॥ ॥

ಅಂದು ಬಾಲ್ಯದೆ । ಒಂದೇ ಬಾಣಾದಿ ।
ಕೊಂದನು ತಾಟಕಿ|
ದಾನವಿಯಾ ॥ ಧೀರಭಾವದಿ ।
ಭಾರವ ವಹಿಸಿದ ।
ಗುರುವಿನ ಯಾಗದ ರಕ್ಷಣೆಯಾ||ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ||

ಪಾಶಾಣದೊಳು ಪ್ರಾಣವ ತುಂಬಿದ ।
ಪಾವನ | ಪದರಾಮ | ರಾಮ ||
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ||ಜಾನಕಿ ರಮಣ ॥ 1 ||
ಜನಕನ ಸಭೆಯೊಳು । ಘನಶಿವ ಧನುವನು ।
ಕ್ಷಣದಲಿ ತೃಣಸಮ ಖಂಡಿಸಿದಾ ॥ ಸುರವರರು ಸುಮ |
ಮಳೆಗರೆಯೇ । ಧರಣಿಗೆ ಹೃದಯ ದಿ ಮಂಡಿಸಿದಾ ||

ಜಯ ಜಯ ರಾಮ |
ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನ ಗರ್ವವಿರಾಮ|
ಭಾಸ್ಕರ ಕುಲಸೋಮ ।ರಾಮ ||
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ||ಜಾನಕಿ ರಮಣ || 2 ||
ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ|
ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ತೊರೆದ ॥
ರಘುಕುಲನೀತಿಯ । ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ।
ವನವಾಸಕೆ ತಾ । ನಡೆದ ॥

ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ॥
ಭರತನ ಹೃದಯದಿ ।
ನಿರುತವು ನೆಲೆಸಿದೆ ।
ಭಾಸುರ ಗುಣಧಾಮ । ರಾಮ |
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ॥ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ॥ 3||
ಸೀತೆಯ ಕೋರಿದ । ಮಾಯಾಮೃಗವನು ।
ಹುಡುಕುತ ಹೊರಟನು ರಾಘವನು ॥

ಸಮಯವ ಸಾಧಿಸಿ । ಸೀತೆಯನ್ಹರಿಸಿದ ।
ಸಾದುವೇಷದಿ । ರಾವಣನು ॥ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ॥
ಸೀತೆಯ ಕಾಣದೆ । ಶೋಕಾನಲದೀ ನೊಂದನು ।
ರಘುರಾಮ | ರಾಮ | ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ॥
ಜಾನಕಿ ರಮಣ ॥ 4 || ॥

ಕೌಂತೆಯ ಕಾಣದೆ । ಕಾನ್ಯಾನದೊಳು ।
ಶಾಂತಿಯ ಕಾಣದೇ ತಾ ಹೊರಟಾ ॥
ದ್ವೀಪನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿ|ವಾಯುತನಯನ ।
ವಿಮಲದಿ ಪ್ರೇಮವ | ತಾ ಪಡೆದ ॥
ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ॥

ವಾಲಿಯ ವಧಿಸಿದ ।
ವಾನರ ಕುಲವಾ । ಹರಸಿದ ಪದರಾಮ ॥ ರಾಮ |
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ॥ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ॥ 5 ||
ಧೀರಾ ಹನುಮನು । ವಾರಿಧಿದಾಂಟಲು ।
ಆಯಿತು ಸೇತುವೆ । ನಿರ್ಮಾಣಾ ॥
ಘೋರ ಸಮರದಿ । ಹರಿಸಿದ ರಾಮಾ ।

ದಶಕ೦ಧರನಾ ಪ್ರಾಣವನು । ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ॥
ಧರ್ಮವೆ ಪ್ರಾಣ । ದೀಕ್ಷಾಭರಣ ।
ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿ ರಾಮಾ | ರಾಮಾ ।
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ॥ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ॥ 6||

Jaya Jaya Rama lyrics in English :

comming soon

Jaya Jaya Rama track info :

Jaya Jaya Rama Music video :

Check out More Lord Sri Rama  Kannada devotional song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment