Khandavideko lyrics – H2O – spider lyrics

 

Khandavideko lyrics in English:

Anbē nā unai viḍamāṭen 
anbē… Anbē… Nā unai viḍamāṭen.
 Khaṇḍavidekō mānsavidekō 
raktavidekō gundigeyali 
prīti mātra iniyaneḍekō
 ō trāṇavē ō prāṇavē…
 Nā ninna biḍalāre nā ninna biḍalāre… 
Dhare atti huridu ā ulke 
ī jāgavē siḍidu biḍali nānillavē
ī edeya bagidu 
nan hr̥daya tegedu adaroḷage
 ninna mucci kāpāḍuve. 
Ninna kaṇṇa ondu haniyu
 ī bhūmi nōḍade 
nam’ma prīti nōḍi koragi
 marubhūmiyāgide. 
Ō trāṇavē ō prāṇavē
 nān unai viḍamāṭen. 
Nān unai viḍamāṭen… 
Khaṇḍavidekō mānsavidekō 
raktavidekō guṇḍigeyali
 prīti mātra iniyaneḍadēgō 
ō trāṇavē ō prāṇavē… 
Nā ninna biḍalāre 
nā ninna biḍalāre…
Athaḷa bitaḷa pātāḷa
 taḷa taḷadi ninna bacciṭṭaru 
ēnāgade. Ā prēmada sumada
 prīti ghamaghamada kampu tēli
 bandu karedoyyadē prīti 
ondu vajradante kaṭhiṇavādude 
dvēṣavemba khaḍgadinda hoḍeyalāgade
 ō trāṇavē ō prāṇavē 
nān unai viḍamāṭen. 
Nān unai viḍamāṭen… 
Khaṇḍavidekō mānsavidekō
 raktavidekō guṇḍigeyali
 prīti mātra iniyaneḍadēgō
 ō trāṇavē ō prāṇavē… 
Nā ninna biḍalāre nā ninna biḍalāre…

Khandavideko lyrics in Kannada:

ಅನ್ಬೇ ನಾ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್
ಅನ್ಬೇ… ಅನ್ಬೇ… ನಾ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.

 ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂದಿಗೆಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡೆಕೋ
 ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
 ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

ಧರೆ ಅತ್ತಿ ಹುರಿದು ಆ ಉಲ್ಕೆ
ಈ ಜಾಗವೇ ಸಿಡಿದು ಬಿಡಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವೇ

ಈ ಎದೆಯ ಬಗಿದು
ನನ್ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ
 ನಿನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡುವೆ.

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಒಂದು ಹನಿಯು
 ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡದೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೊರಗಿ
 ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ

 ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.
ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್…
ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯಲಿ
 ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡದೇಗೋ

ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

ಅಥಳ ಬಿತಳ ಪಾತಾಳ
 ತಳ ತಳದಿ ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು

ಏನಾಗದೆ. ಆ ಪ್ರೇಮದ ಸುಮದ
 ಪ್ರೀತಿ ಘಮಘಮದ ಕಂಪು ತೇಲಿ
 ಬಂದು ಕರೆದೊಯ್ಯದೇ ಪ್ರೀತಿ
ಒಂದು ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣವಾದುದೆ
ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗದೆ
 ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ
ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.

ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್…
ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
 ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯಲಿ
 ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡದೇಗೋ
 ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

Khandavideko track info:

  • Song Name – Khandavideko
  • Singer – Shankar Mahadevan, Nanditha
  • Starring – Upendra,Prabhudeva,Priyanka
  • Music – Sadhu Kokila
  • Lyrics – Upendra
  • Banner – Dhanaraj Films
  • Producer – H G Gurubabu
  • Director – N Lokanath Rajaram

Khandavideko music video: 

Leave a Comment