Khandavideko lyrics – H2O

Khandavideko lyrics in English:

Anbē nā unai viḍamāṭen
anbē… Anbē… Nā unai viḍamāṭen.
 Khaṇḍavidekō mānsavidekō
raktavidekō gundigeyali
prīti mātra iniyaneḍekō
 ō trāṇavē ō prāṇavē…
 Nā ninna biḍalāre nā ninna biḍalāre…
Dhare atti huridu ā ulke
ī jāgavē siḍidu biḍali nānillavē
ī edeya bagidu
nan hr̥daya tegedu adaroḷage
 ninna mucci kāpāḍuve.
Ninna kaṇṇa ondu haniyu
 ī bhūmi nōḍade
nam’ma prīti nōḍi koragi
 marubhūmiyāgide.
Ō trāṇavē ō prāṇavē
 nān unai viḍamāṭen.
Nān unai viḍamāṭen…
Khaṇḍavidekō mānsavidekō
raktavidekō guṇḍigeyali
 prīti mātra iniyaneḍadēgō
ō trāṇavē ō prāṇavē…
Nā ninna biḍalāre
nā ninna biḍalāre…
Athaḷa bitaḷa pātāḷa
 taḷa taḷadi ninna bacciṭṭaru
ēnāgade. Ā prēmada sumada
 prīti ghamaghamada kampu tēli
 bandu karedoyyadē prīti
ondu vajradante kaṭhiṇavādude
dvēṣavemba khaḍgadinda hoḍeyalāgade
 ō trāṇavē ō prāṇavē
nān unai viḍamāṭen.
Nān unai viḍamāṭen…
Khaṇḍavidekō mānsavidekō
 raktavidekō guṇḍigeyali
 prīti mātra iniyaneḍadēgō
 ō trāṇavē ō prāṇavē…
Nā ninna biḍalāre nā ninna biḍalāre…

Khandavideko lyrics in Kannada:

ಅನ್ಬೇ ನಾ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್
ಅನ್ಬೇ… ಅನ್ಬೇ… ನಾ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.

ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂದಿಗೆಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡೆಕೋ
ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

ಧರೆ ಅತ್ತಿ ಹುರಿದು ಆ ಉಲ್ಕೆ
ಈ ಜಾಗವೇ ಸಿಡಿದು ಬಿಡಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವೇ

ಈ ಎದೆಯ ಬಗಿದು
ನನ್ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ
ನಿನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡುವೆ.

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಒಂದು ಹನಿಯು
ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡದೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೊರಗಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ

ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.
ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್…
ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡದೇಗೋ

ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

ಅಥಳ ಬಿತಳ ಪಾತಾಳ
ತಳ ತಳದಿ ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು

ಏನಾಗದೆ. ಆ ಪ್ರೇಮದ ಸುಮದ
ಪ್ರೀತಿ ಘಮಘಮದ ಕಂಪು ತೇಲಿ
ಬಂದು ಕರೆದೊಯ್ಯದೇ ಪ್ರೀತಿ
ಒಂದು ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣವಾದುದೆ
ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗದೆ
ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ
ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್.

ನಾನ್ ಉನೈ ವಿಡಮಾಟೆನ್…
ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನೆಡದೇಗೋ
ಓ ತ್ರಾಣವೇ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ…
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ…

Khandavideko track info:

  • Song Name – Khandavideko
  • Singer – Shankar Mahadevan, Nanditha
  • Starring – Upendra,Prabhudeva,Priyanka
  • Music – Sadhu Kokila
  • Lyrics – Upendra
  • Banner – Dhanaraj Films
  • Producer – H G Gurubabu
  • Director – N Lokanath Rajaram

Khandavideko music video:

Spread the love

Leave a Comment