Jaya Jaya Rama lyrics – Kannada devotional songs

lord Sri Rama Kannada devotional song lyrics

Check out Jaya Jaya Rama Kannada song lyrics in kannada and English. ಜಯ ಜಯ ರಾಮ song sung by S Janaki, B Vasantha Jaya Jaya Rama lyrics in kannada and English : Jaya Jaya Rama track info : Album : Kannada Devotional Song  SONG NAME: Jaya Jaya Rama SINGER NAME: S Janaki, B Vasantha LYRICS:Geethapriya Jaya Jaya … Read more

Lord sri Rama kannada devotional songs lyrics – ಶ್ರೀರಾಮ

lord Sri Rama Kannada devotional song lyrics

Check out Lord sri Rama ( ಶ್ರೀರಾಮ ) Kannada Devotional Songs lyrics in kannada and English. ವಿಷ್ಣು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ಪಾಲಕ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ‘ವಿಶ್ವರೂಪಿ’ ನಾರಾಯಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ದಶಾವತಾರ ತಾಳಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾತ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆ. Check out more information at Wikipedia  Lord sri Rama Kannada devotional songs lyrics in … Read more

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama lyrics – Kannada devotional songs

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Check out Innastu Bekenna Hrudayakke Rama Kannada song lyrics in kannada and English. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ song sung by Suprabha KV Innastu Bekenna Hrudayakke Rama lyrics in kannada and English : Innastu Bekenna Hrudayakke Rama track info : Album : Kannada Devotional Song  Song : Innastu Bekenna Hrudayakke Rama Lyrics: Sri Gajanana Sharma Composition: … Read more