Mahabharata Kannada Title Song Lyrics – Mahabharata – spider lyrics

Mahabharata Kannada Title Song Lyrics 

Mahabharata 

Mahabharata Kannada Title Song Lyrics - Mahabharata - spider lyrics
Mahabharata Kannada Title Song Lyrics – Mahabharata – spider lyrics

Mahabharata Kannada Title Song track info : 

  • Star cast :  Saurabh Raj Jain as Shri Krishna, Shaheer Sheikh as Arjuna, Pooja Sharma as Draupadi, Aham Sharma as Karna, Arav Chowdhary as Bhishma, and Arpit Ranka as Duryodhana
  • Directors :  Original Hindi Serial: Siddharth Anand Kumar, Amarprith G, Mukesh Kumar Singh, Kamal Monga, Loknath Pandey

Mahabharata Kannada Title Song Lyrics 

Ee Kathe Sangramavu
Vishwada Kalyanavu..
Dharma Adharma Aadi-Anantha
Sathya Asathya Kesha-Kalanka
Swarthada Paramarthada Kathe..
Shakthi Idu, Bhakthi Idu
Janmagala Mukthi Idu..
Jeevanada Sampoorna Saaravidu..
Yuga Yugada Kana Kanadi
Shrushtiya Darpanadi..
Vedagala Paata Apaaravu..
Dharmada Charitre Idu
Devara Bhaashe Idu
Kaalagala Ithihaasada Pramanavidu..
Krishnana Mahime Idu
Geetheya Garimeyidu
Granthagala Granthavidu Shreshtavu..
Mahabharata.. Mahabharata..
Mahabharata.. Mahabharata..

Spread the love

Leave a Comment