Mamavathu Sri Saraswathi lyrics – Katha Sangama – spider lyrics

Mamavathu Sri Saraswathi lyrics 

 Katha Sangama 

Mamavathu Sri Saraswathi lyrics - Katha Sangama - spider lyrics
Mamavathu Sri Saraswathi lyrics – Katha Sangama – spider lyrics

Mamavathu Sri Saraswathi track info : 

  • Song : Mamavathu Sri Saraswathi
  • Music : Nobin Paul
  • Singer : Sruthy Sasidharan , Midhun Dev
  • Lyricist : Mysore Vasudevacharya

Mamavathu Sri Saraswathi lyrics

Mamavathu Shri Saraswathi
Mamavathu Shri Saraswathi
Kamakoti pitha nivaasini
Mamavathu Shri Saraswathi
Kamakoti pitha niva
Komalakara saroja Dhruta veena
Komalakara saroja Dhruta veena
Komalakara saroja Dhruta veena
Komalakara saroja Dhruta veena
Simatita vara vagvibhushana
Simatita vara vagvibhushana
Mamavathu Shri Saraswathi
Rajadhi raja pujita charana
rajiva nayana ramaniya vadana
Sujana manoratha poorana chathura
Sujana manoratha poorana chathura
Nijagala Shobhita manimaya hara
Aja Bhava Vanditha Vasudeva
charanarpita sakala veda sara
Aja Brava Vandita Vasudeva
charanarpita sakala veda sara
Mamavathu Shri Saraswathi
Mamavathu Shri Saraswathi
Mamavathu Shri Saraswathi
Kamakoti pitha nivasini
Mamavathu Shri Saraswathi

Spread the love

Leave a Comment