Mooru Kaasina Kudure lyrics – Anjada Gandu

Mooru Kaasina Kudure lyrics in Kannada and English :

Mooru Kaasina Kudure lyrics in Kannada :

ರಂಭಾ ಬೇಡ ಜಂಬ
ಜಂಬ ಗಿಂಬ ಬೇಡ ರಂಭಾ

ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ
ಏರಿ ಬಂದಳೋ ಚದುರೆ
ಜಂಬ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಮ್ಮ
ಆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿನಿಂದಲ್ಲ
ಲೋಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲ್ಲ
ಇದು ಯಾಕೋ ರಂಭೆಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ

ಕಿಲಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಓ ಚಕೋತಿ ಹಣ್ಣು
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಹುಳಿಯಮ್ಮೋ
ಭಲಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಚಕೋರಿ ಕಣ್ಣು
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಈ ನಿನ್ನ ನೋಟ ವಿಷವಮ್ಮೋ

ಆರಂಭ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ  ಆನಂದ
 ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಅಪಾಯ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಕೇಳೆ
ವೀರಾಧಿವೀರರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಕೇಳೆ
ಜಡೆ ಹಾಕು ಸುಂದರವಾಗಿ ಓ ಕನಕಾಂಗಿ
ಬದಲಾಗು ನೀನು ಹಳ್ಳಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ

ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ…..

ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಕ್ಕಿಲಿ ಅನ್ನ
ತಂದಿದ್ದು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ನೀವು ತಿಳಿಯಮ್ಮೋ
ಈ ನಮ್ಮ ಬೆವರು ಶ್ರೀಮಂತರುಸಿರು
ಅಳೆಯೋಕೆ ನಾವು ಆಳೋಕೆ ನೀವ ಬೇಡಮ್ಮೋ

ಆಳೋನು ಆಳಾಗುವ ಅಳೆಯೋನು ಅರಸಾಗುವ
ಬಡವರ ಕಾಲವು ಬಂತು ಕೇಳೆ
ದುಡಿಯೋನು ಮುನಿದೆದ್ದರೆ ಉಳುವವನು ಸಿಡಿದೆದ್ದರೆ
ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ
ದಯ ತೋರು ಮಾನವಳಾಗಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ
ಬದಲಾಗು ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ

ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ……

Mooru Kaasina Kudure lyrics in English :

Rambhā bēḍa jamba
jamba gimba bēḍa rambhā

mūru kāsina kudure
ēri bandaḷō cadure
jamba māḍabēḍam’ma
bhūmi mēle naḍeyam’ma
ā sūrya huṭṭōdu kōḷi kūginindalla
lōka dīpa haccōdu ajji beṅkiyindalla
idu yākō rambhege innu gottē āgilla

kilāḍi heṇṇu ō cakōti haṇṇu
ayyayyō yākō tinnōke mātra huḷiyam’mō
bhalāre heṇṇu cakōri kaṇṇu
ayyayyō bēḍa ī ninna nōṭa viṣavam’mō

ārambha heṇṇindalē  ānanda
heṇṇindalē apāya heṇṇindalē kēḷe
vīrādhivīrarella maṇṇāgi hōdaddella
ninnanta heṇṇindalē kēḷe
jaḍe hāku sundaravāgi ō kanakāṅgi
badalāgu nīnu haḷḷiya muddina heṇṇāgi

mūru kāsina kudure…..

Maṇṇalli cinna akkili anna
tandiddu nāvu tindiddu nīvu tiḷiyam’mō
ī nam’ma bevaru śrīmantarusiru
aḷeyōke nāvu āḷōke nīva bēḍam’mō

āḷōnu āḷāguva aḷeyōnu arasāguva
baḍavara kālavu bantu kēḷe
duḍiyōnu munideddare uḷuvavanu siḍideddare
uḷigāla illavē nimage nāḷe
daya tōru mānavaḷāgi baḍavarigāgi
badalāgu nīnu kannaḍa maṇṇina heṇṇāgi

mūru kāsina kudure……

Mooru Kaasina Kudure track info :

Mooru Kaasina Kudure Music video :

Check out More Anjada Gandu Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment