Mosagaarana lyrics – Premaloka

Mosagaarana lyrics in Kannada and English :

Mosagaarana lyrics in Kannada :

ಹೇ ಮೋಸಗಾರನಾ
ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯನಾ
ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ನಾ ಬೇಡವಾದೆನಾ?
ಕೇಳೆನ್ನ ಒಲವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವೇ,
ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ, ಶಂಖಿಸ ಬೇಡವೇ
ಬಾರೆ ಹೃದಯವೇ, ಮನಸು ತೆರೆದಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೃದಯ ಬಿರಿದಿದೆ
ಕೇಳೆನ್ನ ಗೆಳತಿ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಈ ಗತಿ ತರುವ ಸಂಗತಿ,
ಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿ

ಮೋಸಗಾರನಾ
ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯನಾ
ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ನಾ ಬೇಡವಾದೆನಾ?

ಇರುಳೆಂದು ಹಗಲಲ್ಲ
ಸುಳ್ಳೆಂದು ನಿಜವಲ್ಲ
ಈ ಶಕುನಿ ಜನರೆದುರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ
ಈ ಲೋಕ ಎಂದರೆ, ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಾರೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನ್ನೇಕೆ? ಕಂಗಾಲೇಕೆ? ಬಾ

ಬಾರೆ ಹೃದಯವೇ, ಮನಸು ತೆರೆದಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೃದಯ ಬಿರಿದಿದೆ
ಕೇಳೆನ್ನ ಒಲವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವೇ,
 ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ, ಶಂಖಿಸ ಬೇಡವೇ
ಮೋಸಗಾರನಾ
ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯನಾ
ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ನಾ ಬೇಡವಾದೆನಾ?

ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಬಹುದೀಗ
ಭಯವೇಕೆ ಈ ಹುಳಿಗೆ ಮೊಸರಾಗದೇನೀಗ
ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತರೂ, ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೆನೇ
ಹೆಸರೇನೇ ಬಂದರೂ, ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನೇ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ, ಮೋಸ ಕಾಣೆ, ಬಾ

ಬಾರೆ ಹೃದಯವೇ, ಮನಸು ತೆರೆದಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೃದಯ ಬಿರಿದಿದೆ
ಕೇಳೆನ್ನ ಗೆಳತಿ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ
ಈ ಗತಿ ತರುವ ಸಂಗತಿ, ಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿ
ಮೋಸಗಾರನಾ
ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯನಾ
ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ನಾ ಬೇಡವಾದೆನಾ?

Mosagaarana lyrics in English :

Hē mōsagāranā
hr̥daya śūn’yanā
ninage innu nā bēḍavādenā?
Kēḷenna olave, nī nanna jīvavē,
nambike illavē, śaṅkhisa bēḍavē
bāre hr̥dayavē, manasu teredide
ninna kāṇade hr̥daya biridide
kēḷenna geḷati, prēmakke ī gati taruva saṅgati,
lōkada pad’dhati

mōsagāranā
hr̥daya śūn’yanā
ninage innu nā bēḍavādenā?

Iruḷendu hagalalla
suḷḷendu nijavalla
ī śakuni janareduru prītige bele illa
ī lōka endare, barī prītige tondare
hejje hindiṭṭare geluvilla, horage bāre
kaṇṇīrinnēke? Kaṅgālēke? Bā

bāre hr̥dayavē, manasu teredide
ninna kāṇade hr̥daya biridide
kēḷenna olave, nī nanna jīvavē,
 nambike illavē, śaṅkhisa bēḍavē
mōsagāranā
hr̥daya śūn’yanā
ninage innu nā bēḍavādenā?

Prītiya hālige huḷi hiṇḍabahudīga
bhayavēke ī huḷige mosarāgadēnīga
usirāṭa nintarū, nānillinda hōgenē
hesarēnē bandarū, nānendu ninna biḍenē
ninna mēlāṇe, mōsa kāṇe, bā

bāre hr̥dayavē, manasu teredide
ninna kāṇade hr̥daya biridide
kēḷenna geḷati, prēmakke
ī gati taruva saṅgati, lōkada pad’dhati
mōsagāranā
hr̥daya śūn’yanā
ninage innu nā bēḍavādenā?

Mosagaarana track info :

Mosagaarana lyrics Music video :

Check out More Premaloka Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment