O Meghagala Baagilali lyrics – Suryavamsha

O Meghagala Baagilali lyrics in Kannada and English :

O Meghagala Baagilali lyrics in Kannada :

ಓಓಓ ಮೆಘಗಳ

ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….

ಓಓಓ ಮೆಘಗಳ ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….
ಒಲವಿನ ಹೃದಯಕೆ ಪನ್ನೀರಲಿ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿದಳು
ಅದರಲಿ ಉದಯಿಸ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗೆ
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನೀಡಿದಳು..
ಓಓಓ ಮೆಘಗಳ ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….

ಕಲ್ಯಾಣವೇ
ಕಲ್ಯಾಣವೇ
ಮನಸಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವೇ
ನೇಸರನ
ಪಲ್ಲಂಗದಿ
ಪ್ರಣಯಕೆ ಸೋಬಾನವೆ
ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ವಸಂತಕೆ ಬಾರೆಲೇ..

ಸಖಿಯರ ಸೇರೆ ನೀ
ಸುಖಿ ಪದ ನೀಡೆಲೇ
ರವಿತೇಜನೇ ದಾರಿ ಬಿಡು
ಬೆಳದಿಂಗಳ ತೇರಿಗೆ..
ತಂಗಾಳಿಯೇ ತಂಪು ಕೊಡು
ಸಂಗಾತಿ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೀತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ

ಓಓಓ ಮೆಘಗಳಾ ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….

ಓ ಗಂಗೆಯೇ
ಈ ಪ್ರೇಮಕೆ
ಎಂದೆಂದು ನೀ ಕಾವಲು..
ಈ ಜನ್ಮವು
ನಿನಗಾಗಿಯೇ
ನನ್ನಾಣೆಗೂ ಮೀ..ಸಲು..
ಹಾಆಆ ಗಿರಿ ಕಡಲಂತೆಯೇ

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ..
ಮೈನಾಗಳು ನೀಡಿತು
ಇಂದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ..
ಸಂತೋಷದ ನಾದಸ್ವರ
ಈ ನಿನ್ನ ತೋಳೀನಲಿ
ಈ ಮಾತಲೇ ಸಪ್ತಸ್ವರ
ಅಲೆಯಾಗಿ ಅಲೆಯಾಗಿ ಅನುರಾಗ ಕಡಲಾಯ್ತು

ಓಓಓ ಮೆಘಗಳ ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….
ಒಲವಿನ ಹೃದಯಕೆ ಪನ್ನೀರಲಿ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿದಳು
ಅದರಲಿ ಉದಯಿಸ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗೆ
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನೀಡಿದಳು
ಓಓಓ ಮೆಘಗಳ ಬಾಗಿಲಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ಹಂಹಂ..

ಆಆಆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸೋದರಿಯೇ ಪ್ರೇಮಸಖಿ….

O Meghagala Baagilali lyrics in English :

Ō’ō’ō meghagaḷa

bāgilali candramukhi
ā’ā’ā candramukhi
sōdariyē prēmasakhi….

Ō’ō’ō meghagaḷa bāgilali candramukhi
ā’ā’ā candramukhi sōdariyē prēmasakhi….
Olavina hr̥dayake pannīrali abhiṣēkava māḍidaḷu
adarali udayisa hosa hosa āsege
spūrtiya nīḍidaḷu..
Ō’ō’ō meghagaḷa bāgilali candramukhi
ā’ā’ā candramukhi sōdariyē prēmasakhi….

Kalyāṇavē
kalyāṇavē
manasige kalyāṇavē
nēsarana
pallaṅgadi
praṇayake sōbānave
kuhū kuhū kōgile
vasantake bārelē..

Sakhiyara sēre nī
sukhi pada nīḍelē
ravitējanē dāri biḍu
beḷadiṅgaḷa tērige..
Taṅgāḷiyē tampu koḍu
saṅgāti saṅgakke samprīti tōṭakke

ō’ō’ō meghagaḷā bāgilali candramukhi
ā’ā’ā candramukhi sōdariyē prēmasakhi….

Ō gaṅgeyē
ī prēmake
endendu nī kāvalu..
Ī janmavu
ninagāgiyē
nannāṇegū mī..Salu..
Hā’ā’ā giri kaḍalanteyē

nam’ma prīti śāśvata..
Maināgaḷu nīḍitu
indu namage sam’mata..
Santōṣada nādasvara
ī ninna tōḷīnali
ī mātalē saptasvara
aleyāgi aleyāgi anurāga kaḍalāytu

ō’ō’ō meghagaḷa bāgilali candramukhi
ā’ā’ā candramukhi sōdariyē prēmasakhi….
Olavina hr̥dayake pannīrali abhiṣēkava māḍidaḷu
adarali udayisa hosa hosa āsege
spūrtiya nīḍidaḷu
ō’ō’ō meghagaḷa bāgilali candramukhi
hanhaṁ..

Ā’ā’ā candramukhi sōdariyē prēmasakhi….

O Meghagala Baagilali rack info :

O Meghagala Baagilali Music video :

Check out More Suryavamsha Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment