Preethiya Nota Kannalli lyrics – Radha Krishna

Preethiya Nota Kannalli lyrics in Kannada :

ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಮನದಿ ಹುಡುಕಿದೆ ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ ಬರಿ ಪ್ರಿಯತಮನೊಂದಿಗೆ
ಜಗವೇ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೋ
ಜಗವೇ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೋ

ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗ ಶೂನ್ಯ
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು
ನಿಜಕೂ ಇಂದು ಧನ್ಯ
ಧರೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಬರಕೇರಿ

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಬರ ಬಾಗಿ
ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನದಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ
ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ
ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ತನುಮನವ ಗೆಲ್ಲುವುದು
ಮಿಲನದಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನು
ಗೆಲ್ಲುವನೆ ಈ ಗೊಲ್ಲನು

ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣದಿ ಅಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ನೋವಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣದಿ ಅಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ನೋವಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ
ಪ್ರೇಮವೇ ಜೀವ ಪ್ರೇಮವೇ ದೈವ
ಪ್ರೇಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ಸಮಷ್ಟಿ

ಬೇರೇ ಬೇರೇ ಇದ್ದರು ಅಂದು
ಒಂದಾಗೋಣ ಪ್ರೀತೀಲಿ ಮಿಂದು
ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನದಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ
ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ
ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ತನುಮನವ ಗೆಲ್ಲುವುದು
ಮಿಲನದಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನು
ಗೆಲ್ಲುವನೆ ಈ ಗೊಲ್ಲನು

Preethiya Nota Kannalli lyrics in English :

Prītiya nōṭa kaṇṇalli
manadi huḍukide ninna
prīti bari priyatamanondige
jagavē ondu māyeyō
jagavē ondu māyeyō

prīti anan’ya prītiyu mān’ya
prīti illade jaga śūn’ya
ninnaya prīti paḍeyalu nānu
nijakū indu dhan’ya
dhareya prīti ambarakēri

prītige mecci ambara bāgi
ninna nanna sam’milanadali prīti huṭṭide
tānu tannademba bhāva prīti tōride
jīvanavē prītisuva
tanumanava gelluvudu
milanadi ā prītiyanu

gelluvane ī gollanu
prītiya kaṇadi aḍagide śakti
ella nōvigū prītiyē mukti
prītiya kaṇadi aḍagide śakti
ella nōvigū prītiyē mukti
prēmavē jīva prēmavē daiva

prēmavē sr̥ṣṭi prēma samaṣṭi
bērē bērē iddaru andu
ondāgōṇa prītīli mindu
ninna nanna sam’milanadali prīti huṭṭide
tānu tannademba bhāva prīti tōride
jīvanavē prītisuva
tanumanava gelluvudu
milanadi ā prītiyanu
gelluvane ī gollanu

Preethiya Nota Kannalli track info :

  • Song – Preethiya Nota Kannalli
  • Movie /album –  Radha Krishna
  • Singer – Aniruddha Sastry
  • Lyrics – Aniruddha Sastry
  • Music – Surya Kamal

Preethiya Nota Kannalli Music video :

Preethiya Nota Kannalli song queries solved :
  1. Preethiya Nota Kannalli lyrics in Kannada
  2. Preethiya Nota Kannalli lyrics in English
  3. Preethiya Nota Kannalli song lyrics radha Krishna Kannada serial
  4. Preethiya Nota Kannalli song
  5. Preethiya Nota Kannalli
Spread the love

Leave a Comment