Rangu Rangena Halli lyrics – O Nanna Nalle

Rangu Rangena Halli lyrics in Kannada and English :

Rangu Rangena Halli lyrics in Kannada :

ರಂಗು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗು ಬಾ.ರೇ

ನಂಗೇ ನಗುನಹಳ್ಳಿ ನಗುವ ತಾ..ರೇ
ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲೀ ನಾನು ಚಂದಿರ ಕಣೇ
ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಲ್ಲೀ ನಾ ತಾರೆ ಕಣೇ
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾ ಢವಢವ ನಾನು ಕಣೇ..
ಗಂಗು ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗು ಬಾ.ರೋ

ನಂಗೇ ಬರ್ತಾ ತಾಟಿ ನಿಂಗೂ ತಾ.ರೋ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಕ್ಷರಾ ನಾನು ಕಣೋ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೇಯ ಗುರುತು ನಾನು ಕಣೋ
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾ ಢವಢವ ನಾನು ಕಣೋ..
ರಂಗು ನಿನ್ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಘಲ್ ಘಲ್ ನಾನಮ್ಮಾ..

ಘಲ್ ಘಲ್ ಅನ್ನುತ ಈಗ ಬಾರಮ್ಮ
ಗಂಗು ನಿನ್ ಹಾಡಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ನಾನಯ್ಯಾ..
ನೀ ಹಾಕೋ ತಾಳಕೆ ಕುಣಿವೇನಯ್ಯಾ..
ತೇಲಾಡುವೇ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲೀ
ತೂಗಾಡುವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲೀ
ಏನಂತ್ಯಾ ಈ ಪ್ರೇ..ಮಾ..

ಗಂಗು ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗು ಬಾ.ರೋ
ನಂಗೇ ಬರ್ತಾ ತಾಟಿ ನಿಂಗೂ ತಾ..ರೋ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಕ್ಷರಾ ನಾನು ಕಣೋ
ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೇಯ ಗುರುತು ನಾನು ಕಣೋ
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾ ಢವಢವ ನಾನು ಕಣೋ..
ರಂಗು ಇಲ್ಲದ ಬಾಳಿಗೆ ರಂಗೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ..

ಹೋಯ್ ರಾಂಗು ಮಾಡದೆ ಬೇಗ ಬಾರಮ್ಮಾ
ಗಂಗು ಇಲ್ಲದ ಬಾಳಿಗೆ ಗುಂಗೇ ಇಲ್ಲಯ್ಯಾ..
ರೈಟು ಹೇಳುವೆ ಬೇಗ ಬಾರಯ್ಯಾ..
ಈ ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಗ ನೀನಮ್ಮಾ
ಈ ನಮ್ಮ ಜೊಡಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಮ್ಮಾ
ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೇ..ಮಾ

ರಂಗು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗು ಬಾ.ರೇ
ನಂಗೇ ನಗುನಹಳ್ಳಿ ನಗುವ ತಾ..ರೇ
ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲೀ ನಾನು ಚಂದಿರ ಕಣೇ
ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಲ್ಲೀ ನಾ ತಾರ.ಕಣೇ
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾ ಢವಢವ ನಾನು ಕಣೇ..

Rangu Rangena Halli lyrics in English :

Rangu Rangina Halli Rangu Baare
Nange Naguna Halli Naguva Thaare
Ninna Haneyalli Naanu Chandira Kane
Ninna Naguvinalli Naanu Thaare Kane
Ninna Yedeya Dhava Dhava Naanu Kane

Gangu Gangina Halli Gangu Baaro
Nange Baththa Thaathi Ningoo Thaaro
Ninna Maathina Akshara Naanu Kano
Ninna Hejjeya Guruthu Naanu Kano
Ninna Yedeya Dhava Dhava Naanu Kano

Rangu Nin Gejjeya Ghal Ghal Naanamma
Ghal Ghal Annutha Eega Baaramma
Gangu Nin Haadige Pallavi Naanayya
Neen Haako Thaalake Kunivenayya
Thelaaduve Ninna Usiralli
Thoogaaduve Ninna Madilalli
Yenathya Ee Prema

Gangu Gangina Halli Gangu Baaro
Nange Baththa Thaathi Ningoo Thaaro
Ninna Maathina Akshara Naanu Kano
Ninna Hejjeya Guruthu Naanu Kano
Ninna Yedeya Dhava Dhava Naanu Kano

Rangu Illada Baalige Range Illamma
Hey Wrongu Madade Bega Baaramma
Gangu Illada Baalige Gunge Illayya
Right-U Heluve Bega Baarayya
Ee Nanna Haadige Raaga Neenamma
Ee Namma Jodige Naandi Haadamma
Anthya Illada Prema

Rangu Rangina Halli Rangu Baare
Nange Naguna Halli Naguva Thaare
Ninna Haneyalli Naanu Chandira Kane
Ninna Naguvinalli Naanu Thaare Kane
Ninna Yedeya Dhava Dhava Naanu Kane

Rangu Rangena Halli track info :

Rangu Rangena Halli Music video :

Check out More O Nanna Nalle Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment