Rukku Rukku lyrics – Bhupathi

Rukku Rukku lyrics in English :

ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
bada ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
nanna node ruku ruku ruku ruku ruku ruku – (2)
sitteke rukkamma bittakki baramma – (2)
bare bare bare bare bangari meleri wondu sari
navu safari madona baa re pori
ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
bada ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
nanna node ruku ruku ruku ruku ruku ruku

bennamele yere nanna muddina rani
aaaa baji kattu madutini modala boni
maya gati mata madi kaduwe yeke
mauj daru neenu patha kottiddake
dali mado hottu tari tapputtittu
manja hakona baare nanna rukkama
gani minchante giru jodu navamma

bare bare bare bare bangari meleri wondu sari
navu safari madona baa re pori
ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
bada ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
nanna node ruku ruku ruku ruku ruku ruku
mismele kaiga ittare thude thudu
nanna aase biche ittare nee kangalo

muru hottu kanda yakare nanu madale
banda ninda monda kala nanu bale
bennecharo hottu rottikauttittu
ninna kannette kittu kode bakotu
aade rukkamma taka dhini bombatu
bare bare bare bare bangari meleri wondu sari
navu safari madona baa re pori

ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
bada ruku ruku ruku ruku ruku ruku ruku
nanna node ruku ruku ruku ruku ruku ruku
sitteke rukkamma bittakki baramma
baare baare baare bangari
ruku ruku byad aruku, baare ruku, nodu ruku
alli ruku illi ruku node ruku baare ruku

Rukku Rukku lyrics in Kannada :

Coming soon

Rukku Rukku track info :

Rukku Rukku music video :

Rukku Rukku Kannada song queries solved :
  1. Rukku Rukku lyrics in Kannada
  2. Rukku Rukku lyrics in English
  3. Rukku Rukku song lyrics
  4. Rukku Rukku lyrics
  5. Rukku Rukku Kannada song lyrics
  6. Check out more Bhupathi Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment