Salige lyrics – Chandan shetty

Salige lyrics in Kannada and English :

Salige lyrics in Kannada :

ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ
ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲಾ ಸುಮ್ನಾಗ್ಲ
ಬತ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ
ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲ
ನಡುಗೆವೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ತಿನ್ನುವ ಹಾಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ನಾನಾಗ್ಲ
ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುವ
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನ ಪರಿಮಳವಾಗ್ಲ

ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ
ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ

ಹೃದಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ
ತನನ
ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿದೆ
ತನನ
ಆ ಫೀಲಲಿ ಗೋಣಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿದೆ
ತನನ
ಈ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀಲು ಬಿದ್ದಿದೆ
ತನನ ತನನ ತನನ

ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ
ಈ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀಲು ಬಿದ್ದಿದೆ
ಒಡೆಯದಾದ್ರೆ ಒಡಿ ನನ್ನ ತಲೆ
ಯಾಕೆ ಒಡೀತೀಯಾ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್
ಪದಗಳೇ ಸಾಕು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಲೆ
ಈ ಹುಡುಗ ಈಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್
Art ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ನೆಲೆ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆಲೆ
ಬಾರೆ ನಿನ್ನ ನೋಟ ಅಟಂಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ
ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟೆ ನಿಂದು ಇದ್ರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಾ ಇನ್ನೂ ಡೌಟಾ

ಧೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫವರ್
ಕಮಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಗ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್
ಯಾರಿಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನೆ ಸ್ಟಾರ್
Let’s make love baby ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ವಾರ್
ತನನ ತನನ ತನನ

ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀಲು ಬಿದ್ದಿದೆ
ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ
ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಚ್ಚಲ್ ಚಂಚಿದೆ
ಮನಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿದೆ
ತನನ ತನನ
ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿದೆ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀಲು ಬಿದ್ದಿದೆ

Salige lyrics in English :

Salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide
rīseṇṭāgi ēnēnāgide
hēḷikoḷḷa illā sumnāgla
batru munde hēḷōkāgalla
lāk māḍko ninna kiṭaki bāgla
naḍugeve caḷiyalli
tinnuva hāṭ cākalēṭ kēk nānāgla
athavā ninna baḷiyalli suḷiyuva
parphyūm na parimaḷavāgla

salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide
salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide

hr̥daya ondu mātu hēḷide
tanana
nannallondu accari mūḍide
tanana
ā phīlali gōṇi tēli hōgide
tanana
ī edeya mēle sīlu biddide
tanana tanana tanana

salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide
ī edeya mēle sīlu biddide
oḍeyadādre oḍi nanna tale
yāke oḍītīyā nanna hārṭ
padagaḷē sāku bēkilla naṅge bale
ī huḍuga īs tumbā smārṭ
Art andre kale kannaḍa nanna nele
prītige nā kaṭṭōdilla yāvattigū bele
bāre ninna nōṭa aṭambāmb spōṭa
phul hārṭe nindu idralilla kōṭā innū ḍauṭā

dhen vāys phavar
kamān garl bēga hattu nanna kār
yārigottu nāḷe nāne sṭār
Let’s make love baby yārige bēku vār
tanana tanana tanana

edeya mēle sīlu biddide
salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide
salige heccāgi
ittīcege taccal can̄cide
manasu huccāgi
gottāgade attitta ōḍide
tanana tanana
nannallondu accari mūḍide
edeya mēle sīlu biddide

Salige track info :

Salige Music video :

Check out More Chandan Shetty Kannada Album song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment