Suntara Gaali lyrics – Kalasipalya

Suntara Gaali lyrics in Kannada :

ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಹಚ್ಚುತ್ತೈತೆ ಮೈಯನ್ನ
ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ
ಹಂಚುತೈತೆ ಅಂದಾನ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ

ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರ್ಸು ಆಸೇನ
ಈಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಚಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಕೊ
ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಮನಸನ್ನ
ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಈ ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಡೋಲು ಬಡಿಸಿತು ಹುಡುಗನ್ನ
ಚೆಂಗು ಚೆಂಗಾಲಿ ಚೆಂಗು ಚೆಂಗಾಲಿ
ಸೀಲು ಹೊಡೆಸಿತು ಹುಡುಗೀನ
ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ

ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಹೃದಯಾನಾ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂತರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಾಗಿದ್ದರು
ಕಳಚಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತು ಪ್ರೀತಿನ
ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ನಮ್ ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಕಣ್ಣು ಚುರುಕ್ಕು ಅಂತು
ಕೆನ್ನೆ ಸರಕ್ಕು ಅಂತು
ಯಾಕೆ ಕಿರಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಿಯೇ
ಮಾಡ್ತಿಯೇ
ಮಾಡ್ತಿಯೇ
ಗಲ್ಲ ಘಲಕ್ಕುಅಂತು ಕಣ್ಣು
 ಹೂ ಲುಕ್ಕು ಅಂತು
ತಬ್ಬಿ ಥಳುಕ್ಕು ಅಂತಿಯೇ
ಅಂತಿಯೇ
ಅಂತಿಯೇ
ನಿನ್ನ ದಾವಣಿ ಲಂಗದ ವರಸೆ ಪರಸೆ
ಕಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಕು ಕಡ್ಲೆ ಪರಸೆ

ನನ್ನ ನರ ನರದ ತಂತಿಯ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸೆ
ದಿನ ಓದುತ್ತ ಕುಂತಿಯಾ ಜಿಗರಿ ಮೀಸೆ
ಹೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಗೊಂದು ವಸ್ತು ಕಣೆ
ನಿನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಗೊಂದು ವಸ್ತು ಕಣೆ
ಅದು ಟಚ್ಚಾದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಾ ಸುಸ್ತು ಕಣೆ

ಆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ
ಏ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ

ಪ್ರಾಯನಾ ಕಸಿಯುತಿಯ
ಹಗ್ಗನ ಹೊಸೆಯುತಿಯ
ಕದ್ದು ನೀ ನುಸಿಯುತಿಯಲ್ಲೇ
ತೀಯಲ್ಲೇ
ತೀಯಲ್ಲೇ..
ಬಯಕೆನಾ ಬಸಿಯುತಿಯ
ತಿಂದುಂಡು ಹಸಿಯುತಿಯ
ಜೀವನ ಬಸಿಯುತಿಯಲ್ಲೋ
ತೀಯಲ್ಲೋ
ತೀಯಲ್ಲೋ

ನಂಗೆ ಸೂತ್ರ ನೀನಾದರೆ ಗಾಳಿಪಟ
ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನಾದರೆ ಧೂಳಿಪಟ
ಈ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೇನೆ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ
ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಟಾಟಾ

ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿನಿಸಿದೆ ವೀಳ್ಯ
ನಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿನಿಸಿದೆ ವೀಳ್ಯ
ನಾ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಕಣ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ

ಆಹಾ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ
ಏ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ

ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಹಚ್ಚುತ್ತೈತೆ ಮೈಯನ್ನ
ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ
ಹಂಚುತೈತೆ ಅಂದಾನ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ

ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರ್ಸು ಆಸೇನ
ಈಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಚಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಕೊ
ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಮನಸನ್ನ
ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಈ ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಏ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಡೋಲು ಬಡಿಸಿತು ಹುಡುಗನ್ನ
ಚೆಂಗು ಚೆಂಗಾಲಿ ಚೆಂಗು ಚೆಂಗಾಲಿ . ಈ
ಗಾಳಿ ಬಂದ್ ಕಡೆ ತೂರ್ ಕೊಳ್ಳಲೋ
ತೂರ್ ಕೊಳ್ಳಲೋ
ತೂರ್ ಕೊಳ್ಳಲೋ

Suntara Gaali lyrics in English :

Suṇṭaragāḷi suṇṭaragāḷi
haccuttaite maiyanna
raṅgu raṅgōli raṅgu raṅgōli
han̄cutaite andāna
bacciṭṭu koḷḷade mucciṭṭu koḷḷade

bicci bicci tōrsu āsēna
īciṭṭu koḷḷade bāciṭṭu tumbiko
cucci cucci kollō manasanna
suṇṭaragāḷi
ī suṇṭaragāḷi

suṇṭaragāḷi suṇṭaragāḷi
ḍōlu baḍisitu huḍuganna
ceṅgu ceṅgāli ceṅgu ceṅgāli
sīlu hoḍesitu huḍugīna
kāl śīṭ kēḷade kanpharm māḍade

kacci koṇḍu hōytu hr̥dayānā
kaṇmucci kuntaru kanphyūsāgiddaru
kaḷaci koṭṭe biḍtu prītina
suṇṭaragāḷi
nam suṇṭaragāḷi

kaṇṇu curukku antu
kenne sarakku antu
yāke kirikku māḍtiyē
māḍtiyē
māḍtiyē
galla ghalakku’antu kaṇṇu
 hū lukku antu
tabbi thaḷukku antiyē
antiyē
antiyē
ninna dāvaṇi laṅgada varase parase
kaṇḍu ondondu aṅgaku kaḍle parase

nanna nara narada tantiya es’sem’mes’se
dina ōdutta kuntiyā jigari mīse
hē guṇḍige oḷagondu vastu kaṇe
ninna guṇḍige oḷagondu vastu kaṇe
adu ṭaccāda kūḍlē nā sustu kaṇe

ā gāḷi gāḷi gāḷi suṇṭaragāḷi
raṅgu raṅgu raṅgu raṅgu raṅgōli
ē gāḷi gāḷi gāḷi suṇṭaragāḷi
raṅgu raṅgu raṅgu raṅgu raṅgōli

prāyanā kasiyutiya
haggana hoseyutiya
kaddu nī nusiyutiyallē
tīyallē
tīyallē..
Bayakenā basiyutiya
tinduṇḍu hasiyutiya
jīvana basiyutiyallō
tīyallō
tīyallō

naṅge sūtra nīnādare gāḷipaṭa
niṅge mātra nānādare dhūḷipaṭa
ī prītinē hiṅgēne ulṭāpalṭā
anubhavisi biṭṭare birlā ṭāṭā

rātriyelā svargadalli tiniside vīḷya
nā iḍī rātri svargadalli tiniside vīḷya
nā beḷageddu kaṇ biṭre kalāsipāḷya

āhā gāḷi gāḷi gāḷi suṇṭaragāḷi
raṅgu raṅgu raṅgu raṅgu raṅgōli
ē gāḷi gāḷi gāḷi suṇṭaragāḷi
raṅgu raṅgu raṅgu raṅgu raṅgōli

suṇṭaragāḷi suṇṭaragāḷi
haccuttaite maiyanna
raṅgu raṅgōli raṅgu raṅgōli
han̄cutaite andāna
bacciṭṭu koḷḷade mucciṭṭu koḷḷade

bicci bicci tōrsu āsēna
īciṭṭu koḷḷade bāciṭṭu tumbiko
cucci cucci kollō manasanna
suṇṭaragāḷi
ī suṇṭaragāḷi

ē suṇṭaragāḷi suṇṭaragāḷi
ḍōlu baḍisitu huḍuganna
ceṅgu ceṅgāli ceṅgu ceṅgāli. Ī
gāḷi band kaḍe tūr koḷḷalō
tūr koḷḷalō
tūr koḷḷalō

Suntara Gaali track info :

Suntara Gaali music video:

Suntara Gaali Kannada song queries solved:
  1. Suntara Gaali lyrics in Kannada
  2. Suntara Gaali lyrics in English
  3. Suntara Gaali song lyrics kalasipalya 
  4. Suntara Gaali lyrics 
  5. Suntara Gaali Kannada song lyrics 
  6. Check out more kalasipalya Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com
Spread the love

Leave a Comment