Needu Shiva lyrics – Gaana Yogi Pachakshra Gawai

Needu Shiva lyrics in English : Hm.. Hm.. Hm.. Needu Shiva Needadiru ShivaNeedu Shiva Needadiru ShivaBaaguvudu Nanna KaayaBaaguvudu Nanna Kaaya Needu Shiva Needadiru ShivaBaaguvudu Nanna KaayaNeedu Shiva Needadiru ShivaBaaguvudu Nanna KaayaNaaneke Anjali Nee Nanna AmbaliNeedu Shiva Needadiru ShivaBaaguvudu Nanna Kaaya.. Shrungara Krutaka Bangara KshanikaBaalalli Badivaaraveke?Shrungara Krutaka Bangara KshanikaBaalalli Badivaaraveke?Nee Nitta Kaaya.. Aaa..Nee Nitta Kaaya Ninna … Read more