Torture lyrics (Kannada) – 777 Charlie

Torture lyrics in kannada and English :

Torture lyrics in Kannada :

ಹೆಂಗೋ ಇದ್ದ ಧರ್ಮ
ತಗಲಾಕೊಳ್ತು ಕರ್ಮ ಇದುವೇ
ಬೌ ಬೌ ಬೌ

ಡ್ರಾಮ ಇರಲಾರದೆ
ಇರುವೇನ ಬಿಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ
ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ
ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಬೀದಿಲಿದ್ದ dog-u
ಗುರು ಇವನು ಸಿಂಗಲ್ಲು,

strict-u ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಮೂಲಲ್ಲ
ಒರಟು ಇಷ್ಟಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ
ಉಂಟು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲಿ
ಸಿಟ್ಟು

ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ರೆ ಎನ್
ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಲೈಫ್ ಲಿ ನಾಯಿ
ಕೂಡ ದುಷ್ಮನ್ ಆಗಬೋದಂತೆ

OLX ಅಲ್ ಹಕಾಗಿದೆ ನಾಯ್
ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ
ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸವಾಸಕೆ
ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು

ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು ಇದಕೆ ಸ್ವಾಮಿ,
ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ತರ್ಲೆ Doggue
ಬರಿ ತಿಂದು ತೇಗು
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡೋ
ಗೋವಿಂದ

ಬಾಲಕ್ಕೆ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ
ಡೊoಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೆ
ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗ
ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕೆ ಬಾಲ ಇದೆ,

ಬೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಾಯಿ
ಇದೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್
ಜಾಡುಸ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡ ಬೇಕು ಹೇಳಿ,
ಉರಿತಿದೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೋ
ಜ್ವರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮೈಗೆ.

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ವೀಕ್ ಆದ ನಾಯಿಂದ.
ಯಾಕೋ ಜ್ವರ ಬಂದ ಹಾಗೆ
ಅನಿಸಿತ್ತು ಮೈಗೆ ಆಯ್ಯಯೋ
ವೀಕಾದ ನಾಯಿಂದ

Torture lyrics in English :

Heṅgō idda dharma
tagalākoḷtu karma iduvē
bau bau bau

ḍrāma iralārade
iruvēna biṭ koṇḍre
ellāru illobba
biṭkoṇḍa bīdilidda dog-u
guru ivanu siṅgallu,

strict-u hēḷi kēḷi māmūlalla
oraṭu iṣṭake mugidilla
uṇṭu mūgina tudiyali
siṭṭu

grahacāra keṭre en
māḍōk āgutte
laiph li nāyi
kūḍa duṣman āgabōdante

OLX al hakāgide nāy
koḍtīni kās illade
sustāgōytu savāsake
tiṇḍi bēku tīrtha bēku

ellā bēku idake svāmi,
svāmi idu tarle Doggue
bari tindu tēgu
ayyayyō kāpāḍō
gōvinda

bālakke dabbe kaṭṭi ādrū
ḍooke sadyakke nāne
iṅgu tinda maṅga
allāḍsōke bāla ide,

boḍkoḷḷōke bāyi
ide ṭārcar hākkoṇḍ
jāḍustide ēnu māḍa bēku hēḷi,
uritide oḷage yākō
jvara banda hāge anisittu maige.

Ayyayyō vīk āda nāyinda.
Yākō jvara banda hāge
anisittu maige āyyayō
vīkāda nāyinda

Torture track info :

Torture Music video :

Check out More 777 Charlie  Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment