Yaakinge Part 2 lyrics – ALL OK

Check out Yaakinge Part 2 Kannada song lyrics in kannada and English. Yaakinge Part 2 song sung by All ok

Yaakinge Part 2 lyrics in kannada and English :

Yaakinge Part 2 lyrics in Kannada :

ಓದು ಮುಗ್ಸದು ಜಾಬ್ ಸೇರದು
ಬಂದ ಕಾಸು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಊರ ಸುತ್ತೋದು
ಲವ್ ಮದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನೋಡದು
ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಒತ್ಕೊಂಡ್
ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು

ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು
ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ದಿನ ಬಾಳ್ತೀವಿ
ಹಿಂದೆ ಆದದು ಮುಂದೆ ಆಗೋದು
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಬಾಳೋದನ್ನ ಮರಿತೀವಿ

ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನ
ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಕ್ ಹಂಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಡ್ಯು ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲಗೆಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ
ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಾಳೋದು

ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಕೂಡಿದರು ಬಾಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

ಇವರ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ


ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಪರಪಂಚದಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನ ನಡಿತಿಲ್ವ
ಮೂರ್ ಹೊತ್ತ್ ಊಟ ಸಿಕ್ಕುದ್ರುನು ಗೊನುಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ ಒಪ್ಪತ್ಗುನು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯೋರು
ನೂರು ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಂಡ ಉರ್ತಾವ್ರೆ
ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೋರು ದಾನ ವಿಟ್ಟವ್ರು
ಅರ್ದ ಆಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟವ್ರೆ
ಇನ್ನು ವೋಟು ಮಾಡಿ ನೋಡೋದ್ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಇಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ

ಅಯ್ಯೋ ನಂಬ್ಕೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಮೂಡ ಆಫ್ ಆಯ್ತದೆ
ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರು ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಾಳೋದು

ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಕೂಡಿದರು ಬಾಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

ಇವರ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ
ಇಲ್ಲಿ ತೂಗಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುರಿ ಮಂದೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

ತೇರ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ತಾನೇ ನೇಸರ ಕುಣಿಯೋದು
ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಮರಗಳಿಗೆನೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳೋದು
ಯಾರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ ಕೀಳು
ಭೂಮಿನೆ ಗುಂಡಾಗಾದೆ
ಜೀವನ ಜಾರೋಬಂಡೆ ತರ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ?
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಾಮ್ಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀ
ವಿಷ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ
ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು
ದಿನ ಸಾಯೋರಿಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು
ಬೀದಿಗೊಬ್ಬ ಇರಲೇ ಬೇಕು ಟೋಪಿವಾಲ

ತೂಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತೆವಲಿಗಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆದ್ವಿ ಗಾಬರಿ ಗೋಪಾಲ
ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಕನ್ನಡ ನ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಇಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬಂದರು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿದರು
ಹೂಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು

ಯಾಕಿಂಗೆ ದೇವ್ರೇ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ದೇವ್ರೇ ಯಾಕಿಂಗೆ
ಕೂಡಿದರು ಬಾಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

ಇವರ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಯಾಕಿಂಗೆ ಶಿವ ಯಾಕಿಂಗೆ
ನೋಡಿದರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಂಗೆ

Yaakinge Part 2 lyrics in English :

Odu Mugsadu Job-U Seradu,
Banda Kasa Madi Ooru Suttadu,
Love Madodu Matrimony Nododu,
Koneg Sikkidanna Ottkond Settlu Agodu,
Henge Madodu, Hange Madodu,
Anno Tension Alledina Balteevi,
Hinde Adadu, Munde Agodu,
Yochne Madi Indu, Balodanna Mariteevi,

Hallu Hogi Bennu Bagi, Kolu Hidiyo Munna,
Ninge Henge Beku, Hange Balabeku Illa Ninna,
Due-Date Aitade, Kulgett Hoitade,
Yella Gottu Adru, Navu Hinge Balodu,

Yakinge Shiva Yakinge,
Nodidaru Nambangilla Yakinge,
Yakinge Shiva Yakinge,
Koodidaru Balangilla Yakinge,

Ivn Munde Illa Av Munde
Illi Yella Sanna Makkalene Ninna Munde
Yakinge Shiva Yakinge
Nodidaru Nambangilla Yakinge,

Kasta Yarigilla Helu Parapanchadalli
Illi Kai Kal Illade Yesto Jeevna Naditilwa
Moor Hott Oota Siikdru Nu Gonak Kondu Tinteev
Illi Yesto Janak Oppatgunu Sikktilla

Sullu Heloru Kolle Hodiyoru
Nooru Kala Ille Janda Urtavre
Preeti Kottovru Dana Vittavvru
Ardha Ayas Alle Namma Bittu Hontavre

Innu Vote-U Madi Nodod Tale Chachikollodakka
Hetta Tayi Yanne Eeche Haktar Devru Yava Lekka
Ayyo Nambike Saitade Mood-Off Aitade
Yella Gottu Aadru Navu Hinge Balodu

Yakinge Shiva Yakinge,
Nodidaru Nambangilla Yakinge,
Yakinge Shiva Yakinge,
Koodidaru Balangilla Yakinge,

Ivn Munde Illa Av Munde
Illi Yella Sanna Makkalene Ninna Munde
Yakinge Shiva Yakinge
Nodidaru Nambangilla Yakinge,

Tera Yeri Ambaradage Taane Nesara Kuniyodu
Ruchi Ruchi Hannu Biduva Maragaligene Kallu Beelodu
Yar Mele Yar Keelu Bhoomi Ne Gundagade
Jeevna Jarobande Thara Gottalwa
Costly Duniya Illi Yenu Illa Complimentary
Vishakooda Kooda Free Agg Indu Sikkalla

Bekking Gante Kattor Yaru Dina Sayorg Aloryaru
Beedigobba Irlebeku Topiwala
Tooka Kangi Wikipedia Tevligagi Social-Media
News Nodi Advi Gabri Gopala

Illi Pub All Hindi Tamil Telugu Yella Haktare
Kannada Na Haaki Andre Namne Eecheg Haktare
Ketkopa Bandaru Back All Uridaru
Whose Father What Goes Anta Irodu

Yakinge Devre Yakinge
Nodidaru Nambangilla Yakinge,
Yakinge Devre Yakinge
Koodidaru Balangilla Yakinge.

Ivn Munde Illa Av Munde
Illi Yella Sanna Makkalene Ninna Munde
Yakinge Shiva Yakinge
Nodidaru Nambangilla Yakinge.

Yaakinge Part 2 track info :

  • Song Name : Yaakinge Part 2 
  • Movie : Kannada album songs
  • Lyricist: ALL OK
  • Singers: All ok
  • Lyric Video by: all ok

Yaakinge Part 2 Music video :

Check out More ALL OK Kannada Album song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment