Yaru Nodaru Yaru Kelaru lyrics – Shrungara Kavya

Yaru Nodaru Yaru Kelaru lyrics in kannada and English :

Yaru Nodaru Yaru Kelaru lyrics in Kannada :

ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ

ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ

ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಕಂಪು…
ಕಂಪಿನೊಳಗೇ ಜೋಂಪು…
ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ತಂಗಾಳಿಯ ಲೀಲೆ
ಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಸುಮಬಾಣನ ಲೀಲೆ
ನಡೆಯುತಿದೇ… ನಲಿಸುತಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಕಂಪು…

ಕಂಪಿನೊಳಗೇ ಜೋಂಪು…
ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ತಂಗಾಳಿಯ ಲೀಲೆ
ಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಸುಮಬಾಣನ ಲೀಲೆ
ನಡೆಯುತಿದೇ… ನಲಿಸುತಿದೆ.
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ

ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ನೋಡು ಚಂದಮಾಮ…

ಹರಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ…
ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿ ಮಧುಚಂದ್ರನ ಮೈತ್ರಿ
ಚುಂಬನ ಖಾತ್ರಿ ಆಲಿಂಗನ ಖಾತ್ರಿ
ನಮಗುಂಟೂ ನಿನಗಿಲ್ಲಾ
ನೋಡು ಚಂದಮಾಮ…
ಹರಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ…

ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿ ಮಧುಚಂದ್ರನ ಮೈತ್ರಿ
ಚುಂಬನ ಖಾತ್ರಿ ಆಲಿಂಗನ ಖಾತ್ರಿ
ನಮಗುಂಟೂ ನಿನಗಿಲ್ಲಾ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ

ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು

ಎಂದೂ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದರೇ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿರಾಯ ಕಾಡಿದ
ಯಾರು ನೋಡರೂ ಯಾರು ಕೇಳರು
ಎಂದೂ ಬಂದರೇ

Yaru Nodaru Yaru Kelaru lyrics in English :

Yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida

yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida

yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
rātri rāṇi kampu…
kampinoḷagē jōmpu…
hūvina mēle taṅgāḷiya līle
prāyada mēle sumabāṇana līle
naḍeyutidē… nalisutide.

Rātri rāṇi kampu…
kampinoḷagē jōmpu…
hūvina mēle taṅgāḷiya līle
prāyada mēle sumabāṇana līle
naḍeyutidē… nalisutide.

Yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida

yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
nōḍu candamāma…
harasu nam’ma prēma…
sundara rātri madhucandrana maitri
cumbana khātri āliṅgana khātri
namaguṇṭū ninagillā

nōḍu candamāma…
harasu nam’ma prēma…
sundara rātri madhucandrana maitri
cumbana khātri āliṅgana khātri
namaguṇṭū ninagillā

yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida

yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū ibbarē bandarē

candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
candamāma nōḍida
gāḷirāya kāḍida
yāru nōḍarū yāru kēḷaru
endū bandarē

Yaru Nodaru Yaru Kelaru track info :

Yaru Nodaru Yaru Kelaru Music video :

Check out More Shrungara Kavya  Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment